Trendilehdet, toiseus ja maailmanparantaminen

596

Mikko Silvennoinen kirjoittaa Veli-trendilehdessä 3/07 (s. 107) käynnistään Maunulassa artikkelissa ”Ei takapihallani”. Kirjoitus sivuaa teemoja toiseus, suvaitsevaisuus ja maailmanparantaminen. Jan Erola ehti jo kommentoida juttua Metro-lehdessä 5.7.2007.

Silvennoisen kirjoituksessa toiseutta edustavat maunulalaiset versus käpyläläiset, sameasilmäiset teinit, pissisäidit (ja näiden huutavat lapset), deekut, sairaat, työttömät, maalaiset ja homot. Toiseuden teemaan liittyy paitsi erilaisuus myös paremmuus ja huonommuus: ”Näkyykö minusta ulospäin, että ylenkatson Maunulaa?”

Kirjoituksen perusteella on vaikea tulkita, edustaako juttu jotakin huumorin alalajia tai pelkästään kyynisyyttä ja äärimmäistä hedonismia.

Maailmanparantaminen, joista kirjoittaja mainitsee esimerkkeinä suhtautumisen ilmastomuutokseen, suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään, on vain pintaa ja osa imagon rakentamista. Kirjoittaja tunnustaa sarkastisesti ajattelu – tai ennemminkin käyttäytymismallinsa edustavan tekopyhyyttä. Suvaitsevaisuus merkitsee kirjoittajalle sitä, että myöntää oman tekopyhyytensä ja hyväksyy sen.

Artikkelin lopussa kirjoittaja toteaa: ”Ihmisryhmien kunnioittamisessa tekopyhyyttä on vaikeampi hyvittää, koska omaatuntoa ei voi puhdistaa lahjoittamalla rahaa Hyvä elämä Maunulassa –säätiölle”.

Maunulalaiselle lukijalle kerrottakoon, että trendilehtien kohderyhminä ovat nuoret aikuiset ja kaupunkilaiset. Niissä kerrotaan muodista ja uusista kulutustrendeistä. Trendilehdissä on erityisen paljon mainoksia hajuvesistä, vaatteista, laitteista kuten kännyköistä ja kameroista, alkoholi- ja urheilujuomista.

Veli-lehti haastatteli samassa numerossa kansanedustaja Paavo Arhinmäkeä. Arhinmäki vieraili eduskuntavaalien alla Maunulan ostoskeskuksessa kertomassa vaaliteemoistaan ja kuulemassa maunulalaisia. Mitähän Arhinmäki kirjoittaisi teemoista toiseus, suvaitsevaisuus ja (Maunulan tai) maailman parantaminen?


Kimmo Kamppari
Maunula-Seuran jäsen

LISÄTIETOJA
Trendi Veli 
4usicef – Lapsista kasvaa maailma
Kaupunginosapatriotismia (Metro-lehti 5.7.07)