Kunnostustalkoot Maunulanpurolla la 1.9. klo 12

350

Virtavesien hoitoyhdistys ry järjestää Maunulanpurolla kunnostustalkoot lauantaina 1.9.07 klo 12 alkaen. Talkoiden tavoitteena on muokata ojitettua puroa luonnonmukaisempaan suuntaan lisäämällä uomaan kiviä, soraa ja puisia suisteita.

Puron virtaukseen saadaan näin lisää vaihtelua, mikä vähentää uoman liettymistä ja luo paremmat mahdollisuudet puron lajiston monipuolistumiselle.

Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan 29.8.07 klo 18 mennessä Teemu Mökköselle (etunimi.sukunimi at helsinki.fi tai puh. 040-5391202).

Talkooväen kokoontumispaikka on Maunulapuiston jalkapallokentän reunalla Koivikkotie 12 kohdalla.

Maunulanpuro on Mätäpuron latvan toinen päähaara. Nämä molemmat ovat lähdepohjaisia puroja, joiden vedenlaatu on Helsingin kaupunkipurojen parhaimmistoa.