Tiedote: Maunula-Seura ry:n toiminta

929

Koska Maunula-Seura mainittiin keskustelupalstalla, on syytä kerrata Maunula-Seuran toimintaperiaatteita ja –muotoja.

Maunula-Seuran tulevaa kautta suunnitellaan marraskuussa järjestettävässä syyskokouksessa, jossa käsitellään tulevan kauden toimintasuunnitelmaa. Mennyttä vuotta taas arvioidaan helmikuussa toimintakertomuksen pohjalta.

Seuran operatiivista toimintaa ohjaa johtokunta, joka kokoontuu 9-10 kertaa vuodessa ja jonka tehtävänä on toteuttaa vuosikokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa. Seuran johtokunnassa on 10 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Maunula-Seuran osana toimii lisäksi sosiaalitoimikunta, joka tehtävänä on pitää yhteyttä terveyskeskukseen ja sosiaalivirastoon.

Maunula-Seuran toiminnan konkreettiset painopisteet ovat marraskuussa 2006 syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan 1) Maunulan keskustan kehittäminen, 2) Jokerikirjasto, 3) Suursuon pientaloalueen toteutus, 4) Maunulan palvelujen parantaminen, 5) Maunulan rikosturvallisuuden parantaminen, 6) alueen historiatietojen ja erityisesti rakennushistorian kerääminen, 7) Maunulan tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen ja 8) Maunulan Mediapajan ylläpito.

Maunula-Seura oli vuonna 2000 käynnistämässä Maunulan keskustan suunnittelua. Kaava valmistui 2005 ja valtuusto hyväksyi sen viime huhtikuussa. Nyt Maunula-Seura haluaa varmistaa sen, että asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltu kaava myös toteutetaan nopeasti.

Varsinaista julkista Maunulan alueen kehittämiskeskustelua käydään Maunulan Aluefoorumilla, joka kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Tilaisuuksista ilmoitetaan Maunulan Sanomissa ja Oulunkyläisessä sekä Maunulan kotisivuilla. Aluefoorumit ovat kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Aluefoorumeissa kerätään kirjallista palautetta, jossa voi esittää tulevien foorumeiden aiheita. Aluefoorumeiden kautta monet henkilöt ovat tulleet mukaan alueen kehittämistoimintaan. Seuraava aluefoorumi järjestetään tiistaina 18.9. klo 18-20 Saunabaarilla ja sen teemana on Maunulaa koskettavat liikennesuunnitelmat.

Muita Maunula-Seuran aktiviteetteja ovat Maunulan rikosturvallisuutta parantava YKS-projekti, jonka tuloksia esitellään kerran vuodessa aluefoorumilla. Maunula-Seura on parhaillaan käynnistämässä putkiremontteihin liittyvää kehittämishanketta.

Maunula-Seura vastaa Maunulan Mediapajan toiminnasta. Mediapajan toiminnasta järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17-18.30 kaikille avoin kahvitilaisuus, jossa ideoidaan Mediapajan toimintaa. Perinteisiä Mediapajan pikkujouluja vietetään 12.12.2007.

Maunula-Seura lisäksi ylläpitää Maunulan kotisivuja, jossa tätäkin keskustelua käydään. Maunulan kotisivut tullaan uudistamaan loka- marraskuussa. Tällöin sivujen ulkoasua parannetaan. Muitakin uusia kehittämishankkeita on tulossa, mutta niistä kerrotaan enemmän, kun asioiden valmistelu on pidemmällä.

Seuran toiminnasta uutisoidaan muun muassa Maunulan Sanomissa, Oulunkyläisessä ja Maunulan kotisivuilla. Esimerkiksi viime Maunulan Sanomissa (2/2007) lehden etusivulla esiteltiin sekä putkiremonttihanketta että Maunulan järjestöjen ja taloyhtiöiden yhteistä vetoomusta luottamushenkilöille keskustan kaavan toteuttamisen nopeuttamiseksi.

Yleensä juuri alueelle muuttaneille henkilöillä on matalin kynnys tulla mukaan toimintaan. Aktiivitoimintaan on viimeisenä kahtena vuonna tullut mukaan monta nuorta (alle 40-vuotiaita) naista, jotka työskentelevät kulttuurialalla. Tämä tulee varmasti näkymään seuran toiminnassa tulevaisuudessa. Esimerkiksi Maunula-Seura on järjestämässä konserttia loka- marraskuun vaihteessa.

Seuran toimintakenttä laajenee, kun uusia jäseniä tulee mukaan aktiiviseen toimintaan.

Maunula-Seuraan voi liittyä Mediapajalla (Metsäpurontie 19-21), kotisivujen kautta tai ottamalla yhteyttä allekirjoittaneisiin. Seuran jäsenmaksu on 8 euroa vuodessa. Liittymisen yhteydessä on tärkeää kertoa postiosoite, jotta seuran kutsut saadaan perille.


Raimo Puronen
Maunula-Seuran puheenjohtaja
puh. 040-716 5987

LISÄTIETOJA
Maunula-Seura ry

Keskustelu Maunulan kotisivuilla