Ubiikki-Maunula tarjoaa parempia palveluita

589

Maunulassa käynnistyy elokuussa uusi kaksivuotinen alueellisten palveluidenkehittämishanke (ALPAKKA), jossa hyödynnetään ubiikkia teknologiaa. Hankkeen tavoitteena on edistää asukasosallistumista sekä parantaa palveluiden saatavuutta. Hanketta esitellään tiistaina 18.9. klo 18-20 Maunulan aluefoorumilla Saunabaarilla (Metsäpurontie 25, 3 krs.).

Ubiikin teknologian avulla tuotetaan aivan uusia palveluita ja toisaalta tarjotaan jo tuttuja palveluita aiempaa monipuolisemmin. Jatkossa esimerkiksi aukioloaikoja ja asiointipaikkoja etsivät Internetin käyttäjät voivat paitsi selailla tietoja kännykällään, myös suoraan varata ajan. Työpaikalleen pyöräilevä voi tarkistaa aamulla reittinsä ilmanlaadun tai siitepölytilanteen ja valita reittinsä tietojen pohjalta.

Käytännössä ubiikkien palveluiden tarjonta näkyy mm. kirjastossa, kirkossa sekä lisääntyneinä Internet- ja kännykkäpalveluina mm. Maunulan kotisivuilla. Yrityksiä haastetaan kilvan tuomaan esiin omaa osaamistaan ja Maunulan aluefoorumissa tuttu kansalaisvaikuttaminen saa uusia areenoita, koska erilaisten mielipidemittausten ja äänestysten mahdollisuudet paranevat. Alueen asukkaita kannustetaan mukaan palveluiden käyttämisen lisäksi niiden tuottamiseen, ja Maunulan yhdistykset ja yhteisöt saavat entistä enemmän näkyvyyttä omalle harrastustoiminnalleen.

Ubiikkia Maunulaa toteuttaa Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKA ry Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tuella. Tärkeitä hankekumppaneita ovat Kaupunginkirjasto ja sosiaalivirasto.

Hanke on osa laajempaa Ubiikki Helsinki-hankekokonaisuutta, jota rahoittaa TEKES ja monet eri alojen yhteistyöyritykset. Koko hankkeen budjetti nousee yli miljoonan ja sitä koordinoi VTT yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa. Ubiikkeja palveluita kehitetään ja testataan Maunulan lisäksi myös Herttoniemessä sekä Lasipalatsin kohtaamispaikka Kirjasto 10:ssa.

Maunula valittiin hankkeen pilottikohteeksi sen erinomaisten tietoyhteiskuntaomaisuuksien (kotisivut, Maunulan Sanomat, Mediapaja, aluefoorumi) ja alueen toimijoiden omatoimisuuden vuoksi.

LISÄTIETOJA
Mitä on ubiikkitietotekniikka?

Ubiikki Helsinki -hankekokonaisuus 

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA ry

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK 

Tulevat Maunulan aluefoorumit 

MUUT PILOTTIKOHTEET
Herttoniemi 
Kirjasto 10 
Lasipalatsi