Suursuolle tulossa jakoon 87 omakotitonttia

354

Kiinteistöviraston tonttiosasto on laittamassa jakoon 87 omakotitonttia Suursuolla mahdollisesti vuonna 2009. Tontit ovat noin 400-600 neliömetrin suuruisia. Aikataulu voi lykkääntyä kaksi tai kolme vuotta, jos kaavasta valitetaan.

Tällä Helsingin alueella kaupungin maalle laadituissa ja vireillä olevissa asemakaavoissa on yhteensä noin 700 omakotitonttia, jotka voidaan luovuttaa vuosina 2009 – 2014. Varsinaiset omakotitalotontit Maunulassa (87 kpl) ja Malmilla (8 kpl) ovat 400-600 neliömetrin suuruisia. Talot ovat asemakaavan mukaan kaksikerroksisia.

Alppikylän 34 kaupunkipientalosta järjestetään erillinen haku. Nämä kaupunkipientalot rakennetaan rajoilla kiinni toisiinsa, ja tontit ovat 200-400 neliömetrin suuruisia. Toisessa ryhmässä ovat Viikinmäen, Jollaksen ja Vuosaaren 12 tonttia, joiden myymisestä tarjouskilpailulla kaupunginhallitus on jo päättänyt. Nämä tontit siis myydään eniten tarjoaville.

Viikinmäessä järjestetään tarjouskilpailu vuonna 2009, kun kadut on rakennettu. Vuosaaressa järjestetään kilpailu vielä vuoden 2007 aikana. Jollaksessa kilpailu voidaan järjestää, kun asemakaava on saanut lainvoiman, mahdollisesti vuonna 2008.

Kolmantena ryhmänä on Malmin Ormuspellon 44 tontin kohde, jossa tehdään perustukset ensin, ja tonttien vuokraajat rakentavat talot valmiiksi.

Neljännessä ryhmässä ovat Suutarilan (20 kpl) ja Mellunkylän Fallpakan (11 kpl) tonttia, jotka markkinoidaan vuonna 2008.

Viidentenä on ne alueet ja tontit, joiden osalta ei vielä tehty esityksiä eikä päätöksiä toteutus- ja luovutustavoista. Tontteja ja taloja voidaan saada aikaan näille alueille tämän hetken tietojen mukaan yhteensä 475. Pääosa tonteista tultaneen luovuttamaan vuokraamalla, mutta osa tonteista voidaan myös myydä.

Lisätietoja kiinteistöviraston tonttiosaston tiedotteesta (.pdf)

Karttakuva tonttien sijannista (.pdf)

Kiinteistöviraston tonttiosaston verkkosivut