Pakilantien liikennesuunnitelmat

643

Pakilantien Pirttipolun ja Pirjon krouvin välisen osan liikennesuunnitelmat menevät kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2008 puolella. Suunnitelmia esiteltiin aluefoorumilla 18.9.2007. Seuraavan kerran suunnitelmia esitellään Aluefoorumilla todennäköisesti helmikuussa 2008.

Maunulan keskustan 25.4. valtuustoon hyväksymässä kaavassa kaduille on tehty ainoastaan tilanvaraukset. Nykyisen ostoskeskuksen taakse rakennetaan uutena katuna Tammiontie.

Liikennesuunnitelmassa nykyisen Rajametsäntien risteyksen kohdalla Pakilantiellä on edelleen 2 + 2 kaistaa, joista toinen tulisi olemaan bussikaista. Suunnitelmassa Metsäpurontie liittyy Pakilantiehen ja Rajametsäntie alisteisena Metsäpurontiehen. Risteykseen jäisivät myös liikennevalot (ks. kuva 1).

Pakilantien ja Pirjontien risteys muuttuu kiertoliittymäksi. Väli kiertoliittymästä uudelle Tammiontielle toteutetaan 1 + 1 kaistaisena. Pakilantien liikennesuunnitelmassa on otettu huomioon tulevan Raidejokerin tilanvaraukset (ks. kuva 2).

Pakilantie alkupää Tuusulantieltä päin Rajametsäntien risteykseen asti säilyy entisellään 2 + 2 kaistaisena. Toinen kaistoista varataan bussikaistaksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Pakilantiestä liikennesimulointeja, joissa on otettu huomioon myös liikennemäärien kasvu. Simuloinneissa on erityisesti tarkasteltu iltapäivän ruuhkahuippua klo 16-17 välillä. Simuloinneissa liikenne toimii sujuvasti etenkin kiertoliittymän ja Tammiontien osuudella, koska Pirjon krouvin kohdalla ei enää olisi liikennevaloja.

LISÄTIETOJA

Pakilantien liikennesuunnittelmaluonnos

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennesuunnittelija Jari Laaksonen
puh. 09 310 37 132

KUVA 1. Maunulan keskusta liikennesuunnitelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KUVA 2. Pirjon krouvin liikenneympyrä