Ota kantaa: Kaupunkielämää ilman autoa?

277

Valtioneuvoston keskustelufoorumilla Otakantaa.fi käydään keskustelua ”Autoriippuvainen kaupunkirakenne ja sen vaihtoehdot”. Autoriippuvuutta ja muita liikkumistapoja koskevia kysymyksiä on nostettu esille juuri päättyneellä Euroopan liikkujan viikolla 16.-22.9.2007.

Tausta tietoa keskustelulle:

Autoriippuvuudelle on monta syytä, ja se on seurausta monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Kaupungit levittäytyvät yhä laajemmalle alueelle. Ihmisten asumiseen liittyvät toiveet ja käytännöt ovat muuttuneet ja asumisväljyys on kasvanut.

Yhä useammassa perheessä on yksi tai useampi henkilöauto. Myös perheiden ajankäytön vaatimukset, työn luonne ja väestön ikärakenne ovat muuttuneet. Myös kauppa on kokenut rakennemuutoksen – lähikauppoja on jäljellä entistä vähemmän.

Autoriippuvuutta pahentavat edelleen yhä paremmat tiet ja paikoin huonontunut joukkoliikenne. Kaiken tämän seurauksena kaupunkien liikenne on kasvanut, melu lisääntynyt ja ilmanlaatu huonontunut. Tästä aiheutuu yhä suurempia paineita sille, kuinka liikennejärjestelmiä kehitetään, palvelut järjestetään ja kuinka huolehditaan terveydestä ja ympäristöstä.

Kehitys on johtamassa siihen, että yhä useammat kaupunkiseutujen asukkaista ovat riippuvaisia henkilöautoista ja ajavat sekä työ- että vapaa-ajan matkansa autolla. 

LISÄTIETOJA
Kaupunkielämää ilman autoa?

Keskustelu aiheesta