Maunulan uutta kirjastoa ryhdytään rakentamaan 2011

559

Helsingin uudessa talousarvioesityksessä on varauduttu Maunulan uuden kirjaston rakentamiseen vuonna 2011. Kirjastoa on suunniteltu uuden liikekeskuksen viereen. Hankkeelle on budjetoitu suunnittelurahaa 100 000 euroa vuodelle 2009 ja 400 000 euroa vuodelle 2010 sekä vuodelle 2011 1,39 miljoonaa euroa. Kirjaston koko on noin 850 m2. (kuva vas. on osa ARK House Arkkitehtien kaavaluonnoksen visualisointia 20.11.2003).

Helsingin kaupunki julkaisi uuden talousarvioesityksen perjantaina 28.9.2007 klo 11. Talousarvion teemana on "lisää asuntoja ja työpaikkoja hauskaan, siistiin, turvalliseen ja osaavaan Helsinkiin".

Pirkkolan uima- ja palloiluhallin julkisivujen perusparannuksiin on vuosille 2009 – 2012 varattu 1,6 miljoonaa euroa.

Katuinvestoinneissa uusia alkavia kohteita 2008-2012 ovat mm. Ilmala ja Pohjois-Pasilan työpaikka-alue.

LISÄTIETOJA
Helsinki investoi tulevaisuuteen 
Talousarvioesitys .pdf (ks. Maunulan kirjasto sivu 348) 
Maunulan keskustan asemakaavaehdotuksen havainnekuva 
Visio Maunulan Jokerikirjastosta (2004) 

Kuva alla: Maunulan keskustan hainnollistamiskuva