Maunulan, Pirkkolan ja Metsälän liikenteen ohjaus

266

Kaikki Maunulan, Metsälän ja Pirkkolan alueen liikenteen ohjaukseen liittyvät liikennemerkit ja muut liikenteen ohjauslaitteet saatetaan yhdenmukaiseen ja ajantasaiseen kuntoon.

Suunnitelmassa on myös esitetty pieniä rakenteellisia muutoksia ja parannuksia alueelle. Suunnitelmassa on mm. esitetty asetettavaksi Männikkötien ja Metsäpurontien sivukaduille kärkikolmiot.

Metsäpurontien ja Männikkötien risteysalue on esitetty rakennettavaksi korotettuna. Männikkötien linja-autopysäkki Koivikkotien risteyksessä on esitetty rakennettavaksi ns. hidastepysäkkinä.

Suunnitelma rajautuu idässä Tuusulanväylään, lännessä Hämeenlinnanväylään, pohjoisessa Kehä I:een ja Oulunkylän ja Pakilan kaupunginosien rajaan sekä etelässä Metsäläntiehen ja päärataan.

Suunnitelma on tarkoitus viedä kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi marraskuun 2007 lopulla.

Jari Laaksonen
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
liikennesuunnitteluosasto
PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
 09 310 37132
etunimi.sukunimi@hel.fi

 
LISÄTIETOJA
http://ptp.hel.fi/hanke/ 
Liikenteennohjaussuunnitelmat
Esimerkkinä Männikkötien liikenteenohjaus