Kaupunginhallitus tyrmäsi valitukset lausunnossaan

365

Helsingin kaupunginhallitus vastasi 22.10.2007 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön Asunto Oy Pakilantie 9:n, Pakila-Seura ry:n, Pro Maunula ry:n ja Suursuon Ostoskeskus Oy:n tekemistä Maunulan keskustan asemakaavan muutosta koskevista valituksista. Kaupunginhallitus pyytää Helsingin hallinto-oikeutta hylkäämään valitukset aiheettomina ja perusteettomina.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.4.2007 Maunulan keskustan kaavan asemakaavamuutoksen. Asunto Oy Pakilantie 9, Pakila-Seura ry, Pro Maunula ry ja Suursuon Ostoskeskus Oy valittivat valtuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. 

TIEDOKSI
Kaupunginhallituksen vastaus 22.10.2007