Pieniä kaavamuutoksia

309

Pakilantie 17:n kerrostalotontille (28320/3) ja Suursuontie 15:n pientalotontille (28318/1) haetaan kaavamuutoksia.

Pakilantie 17:n tontilla on nelikerroksinen asuinkerrostalo, joka on yksi viidestä Pakilantien varren pistetaloista. Ympäröivät rakennukset ovat 2–4-kerroksisia. Asemakaavan muutosta on hakenut tontin haltija Sato-Asunnot Oy.

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1961 tontti on merkitty kerrostalojen korttelialueeksi ja rakennuksen enimmäiskerrosluvuksi neljä. Nykyistä kerrostaloa on tarkoitus laajentaa viisikerroksisella osalla. Tontille on suunnitteilla senioriasuntoja.

Pakilanti 17:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen kaupunkisuunnitteluvirastolle viimeistään 14.11.2007.

Suursuontie 15:ssä on 1950-luvulla rakennettu omakotitalo. Tavoitteena on merkitä tontille tehokkuus e = 0,25 ja liittää siihen pieni osa puistoa. Kaava-muutoksessa esitetty maan liittäminen tonttiin on mahdollista vain Maunulan koillisosan kaavamuutoksen tultua voimaan. Aineisto on esillä 15.10.–2.11.2007. Suursuontie 15:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen viimeistään 2.11.2007 kirjallisesti.

Tiedustelut:
arkkitehti Sari Ruotsalainen
puhelin 310 37373
sähköposti etunimi.sukunimi(a)hel.fi

LISÄTIETOJA
Pakilantie 17:n kaavamuutos
Suursuontie 15:n kaavamuutos