Maunulassa koettu turvallisuus pysynyt ennallaan

269

Helsingin tietokeskus julkaisi vuonna 2006 tehdyn turvallisuuskyselyn tulokset. Maunulassa tilanne on säilynyt ennallaan verrattuna vuoden 2003 kyselyyn. Maunulassa vastaajista noin 22 % ilmoitti kokevansa turvattomuutta myöhään perjantai- tai lauantai-iltana liikkuessaan ulkona. Turvallisimmiksi alueiksi koettiin Länsi-Pakila, Töölö, Kulosaari, Lauttasaari ja Itä-Pakila. Turvattomuutta koettiin eniten Kaarelan, Myllypuron, Mellunkylän, Kallion ja Pukinmäen peruspiireissä.

Tuoreesta tutkimuksesta piirtyy esiin kolme huolestuttavaa seikkaa: nuoret naiset kokevat olonsa turvattomaksi, helsinkiläiset joutuvat useammin uhkailujen ja väkivallan kohteeksi kuin muiden suurten suomalaisten kaupunkien asukkaat ja turvattomuuden tunne on lisääntynyt erityisesti julkisen liikenteen käyttäjien parissa.

Omalla asuinalueella myöhään viikonloppuiltaisin jalkaisin liikkuminen on miesten kokemana muuttunut hieman turvallisemmaksi, mutta naisten turvallisuuskokemukset ovat kolmen vuoden takaisella tasolla. Sen sijaan asuinalueiden väliset erot ovat tasoittuneet jossain määrin.

Naisten kokema turvallisuustaso on kaupungin keskustassakin selvästi alempi kuin miesten, mutta molempien kokemukset ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan.

Liikennevälineet koetaan osin turvattomiksi
Edellisistä poiketen turvallisuus julkisessa liikenteessä, erityisesti liikennevälineissä, koetaan heikommaksi kuin vuonna 2003. Turvallisimmaksi koetaan liikkuminen bussilla ja vähiten turvalliseksi koetaan metro, jota käyttävistä naisvastaajista puolet kokee metrossa jonkinasteista turvattomuutta ilta-aikaan.

Poliisin ja Helsingin kaupungin yhteinen kysely
Tuore kysely on toteuttu yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin hallintokeskuksen turvallisuusosaston kanssa.

Edellisen, vuoden 2003 turvallisuuskyselyn tilasi Helsingin poliisilaitos ja toteutti Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, joka raportoi sen vuonna 2005 nimellä Helsinki! tutkimus helsinkiläisten turvallisuudesta ja Helsingin poliisin palvelukyvystä.

Maunulan YKS2-kysely tehdään helmikuussa 2008
Maunulassa tehdään taas maaliskuussa 2008 YKS2-projektin turvallisuuskysely, jonka tuloksia verrataan tietokeskuksen tuloksiin. Aikaisempien YKS2-kyselyjen tulokset ovat olleet hyvin saman suuntaisia kuin poliisin ammattikorkeakoulun tekemät kyselyt. Maunulan turvallisuusfoorumi pidetään maaliskuussa 2008 ja tilaisuudessa julkaistaan YKS2-kyselyn tulokset.

LISÄTIETOJA
Raportti (pdf)
Tuominen, Martti (2007) “Siis tosi turvallinen paikka”, Helsingin turvallisuuskysely, Helsingin tietokeskus