Tietoa asuinalueiden kotisivujen käytöstä

286

Tutkija Heli Rantanen teki Helsingin asuinalueiden kotisivujen käyttäjille kyselyn, jonka avulla selvitettiin sivujen käyttäjiä, käyttötapoja ja käyttäjien tarpeita. Lisäksi samassa yhteydessä tehtiin myös kysely sivujen ylläpitäjille. Maunula oli myös mukana kyselyssä. Maunulan kotisivuilla oli kyselyn tarkastelujakson aikana 12000 käyntiä kuukaudessa.

Sivujen käyttäjiä kiinnostivat erityisesti paikalliset uutiset, tiedot kaavoituksesta ja kehittämisestä ja tapahtumapalsta. Lisäksi kiinnostavaa oli kotiseututieto eli alueen luonto, historia ja kulttuuri, tiedot palveluista sekä keskustelut.

Kyselyssä vertailtiin lisäksi Maunulan, Oulunkylän, Tapanilan, Vuosaaren, Pikku-Huopalahden ja Kumpulan sivuja käyntitilaston ja käyttäjäarvointien pohjalta. Kiinnostavaa oli, että kaupungin viranomaiset kävivät myös alueiden kotisivuilla.

Kysely liittyy Teknillisen korkeakoulun OPUS-hankeeseen, jossa kehitetään alueellisen paikkatiedon keräämistä. Kyselyistä tehdään ensi vuoden puolella vielä yhdistelmäraportti, joka on luonteeltaan tieteellisempi.

LISÄTIETOJA
Käyttäjäkyselyn tulokset (pdf) 
Ylläpitäjäkyselyn tulokset (pdf) 
Opus-hanke

Tiedustelut:
Tutkija Heli Rantanen
Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto
PL  1300
02015 TKK
puh. 09-451 4427