Hyvät maunulalaiset, bästa Månsas boende

263

Mennyt vuosi 2007 on ollut Maunulan kannalta erittäin hyvä vuosi. Huhtikuussa valtuusto hyväksyi Maunulan keskustan kaavan. Maunulan 42 yhteisöä tuki kirjeellään kaupunginvaltuuston jäsenille kaupunkisuunnitteluviraston kaavamuutoksen toteutumista.

Lokakuussa valtuusto hyväksyi Maunulan koillisosan kaavan. Alueelle tulee 130 pientaloa ja mahdollisesti senioritalo Suursuonlaitaan eli uutta rakennuskantaa yhteensä noin 23100 kerros-m2.

Tavoitteena kaikella tällä suunnittelulla ja rakentamisella on luoda Suursuosta viihtyisä ja turvallinen asuinalue erityisesti lapsiperheille mutta myös senioreille. Maunulan asuntorakentaminen ratkaisee vanhojen asuinalueiden tyypillistä ongelmaa eli perheasunnoiksi soveltuvien asuntojen puutetta. Sopivien asuntojen puutteen vuoksi nuoret perheet muuttavat kehyskuntiin. Helsinkiä uhkaa muuttuminen vanhusten ja sinkkujen kaupungiksi sekä tästä johtuen kaupungin verotulojen lasku ja julkisten palveluiden rappeutuminen.

Lapsiperheiden määrän väheneminen uhkaa myös lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja, kuten koulujen ja päiväkotien toimintaa. Maunulan väkimäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt noin 500 asukkaalla eli yhden Pirkkolan verran. Suursuon rakentamisesta väkiluku kasvaa ja auttaa kunnallisten ja kaupallisten palvelujen kehittämistä.

Vuoden 2008 talousarviosta saatiin lukea, että Jokerikirjastolle on budjetoitu rahaa vuosille 2009-2011. Jokerikirjasto hyödyntää mobiilia viestintätekniikkaa ja toimii kirjastotoimen logistisena solmuna. Maunulahan on Jokerilinjan liikenteellisessä painopisteessä. Jokerilinja yhdistää keskeiset tutkimus- ja teknologiakeskittymät kuten Keilaniemen, Otaniemen, Leppävaaran, Pitäjämäen ja Viikin. Maunula taas yhdistää Jokerin Keski-Pasilaan.

Keski-Pasilaan ja Ilmalaan on kehittymässä viestintäteknologiayritysten innovaatiotoiminnan keskittymä, jonka missiona on siirtää Suomi mobiili-TV:n ubiikkiteknologian aikakauteen 2010-luvulla. Tärkeimpinä toimijoina Forum Virium –hankkeessa ovat Yleisradio, Nokia sekä suuret teleoperaattorit. Maunulassa käynnistyi elokuussa Ubiikki Maunula eli Alpakka-hanke, jossa testataan uusia viestintäteknologioihin perustuvia palveluja.

Maunulassa käynnistyi myös MAP-hanke, jonka tavoitteena on kehittää ryhmäputkikorjausmalli asunto-osakeyhtiöille. Suurin osa Maunulan alueen asunto-osakeyhtiöistä on putkikorjausiässä. Putkikorjausten yhteydessä voidaan toteuttaa asumistasoa nostavia paran-nuksia, kuten muuttaa kylpyhuoneet ja keittiöt esteettömiksi ja uusia talojen tietoliikenneyhteydet.

Mitä tuleva vuosi 2008 tuo tullessaan?
Pakilantien liikennesuunnitelma valmistuu keväällä 2008. Samoin Vanhan Maunulan eli 50-luvun rakennuskannan suojelukaava valmistuu ensi vuoden aikana. 50-luvun arkkitehtuurin arvostus kasvaa koko ajan.

Vuosina 2008-2009 kiinteistövirasto myy tai vuokraa Suursuolta tontteja ja rakentaminen voi alkaa. Sitä ennen rakennetaan Tuusulanväylälle meluvalli, jolle on jo budjetoitu rahaa. Maunulan liikekeskus valmistunee vuonna 2009. Tämän jälkeen voidaan käynnistää keskustan itäpuolen asuntorakentaminen.

Väestön vanheneminen on Suomen ja muun kehittyneen maailman keskeisin haaste yhdessä ilmaston lämpenemisen kanssa. Vanhusten kotona asumista helpottavat palvelut kehittyvät Maunulassa kaiken aikaa. Suursuolla on 2000-luvulla aktiivisesti rakennettu hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Vuonna 2008 valmistuu jo viidenteen 60-luvulla rakennettuun asunto-osakeyhtiöön hissit. Sato kaavailee Pakilantie 17:n muuttamista senioritaloksi. Paanukodin rakennus Suursuontie 14:ssa on yhä myytävänä. Sekin säilynee senioriasumiskäytössä. Suursuonlaitaan kuntopolun viereen on tulossa 2600 kerros-m2 senioriasumiseen sopiva kerrostalo.

Yleiskaava on Helsingissä uusittu noin kymmenen vuoden välein. Sen tehtävä on ohjata asemakaavoitusta. Edellisen yleiskaavasuunnittelun ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestettiin asukkaiden toimesta Saunabaarilla marraskuussa 1998. Edellisen yleiskaavan ansiosta olemme saamassa Maunulaan uuden palvelukeskustan ja Suursuon pientaloalueen.

Uuden yleiskaavan suunnittelu toteutetaan todennäköisesti koko pääkaupunkiseudun laajuisena. Uutta yleiskaavaa edeltävän Greater Helsinki Vision 2050 –kilpailun voittajat julkistettiin 14.12.2007. Kilpailulla etsittiin visioita kahden miljoonan asukkaan metropolille. Kilpailun voittajatyöt ovat nähtävillä kaupungintalolla.

Nyt on taas aika käynnistää ideointi siitä, miten Maunulaa tulisi tulevaisuudessa kehittää. Tällöin tulisi erityisesti pohtia, mikä on Maunulan rooli Helsingin metropolissa. Metropolissahan on monta keskustaa ja liikkuminen perustuu tehokkaisiin raideliikenneyhteyksiin.

Maunulan rooli kaupunkirakenteessa on vahvistumassa muun muassa uusien liikenneratkaisujen myötä. Jokerilinja on muuttumassa pikaraitiolinjaksi 2010-luvulla. Lisäksi kaupunginjohtaja on esittänyt Maunulan alitse kulkevaa lentokenttämetroa.

Maunulan tulevaisuus näyttää entistä paremmalta. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

Raimo Puronen
Maunula-Seura

LISÄTIETOJA
Greater Helsinki Vision
Forum Virium 
Alpakka-hanke
Helsingin poikittaisen joukkoliikenteen kehittäminen 
Valtuuston hyväksyi 25.4.07 Maunulan keskustan kaavan  
Valtuusto hyväksyi 2410.07 Suursuon kaavan