Maunulalaisten elinajanodote lyhyempi kuin muualla Helsingissä

325

Helsingin Yliopiston sosiologian laitoksen tekemässä tutkimuksessa laskettiin 20 vuotta täyttäneiden keskimääräinen jäljellä oleva elinaika peruspiireittäin. Maunulan peruspiirissä 20 vuotta täyttäneen miehen laskennallinen vuoden 2001-2005 kuolleisuustilaston perusteella jäljellä oleva elinikä on 52,9 vuotta, kun esimerkiksi viereisessä Länsi-Pakilan peruspiirissä se on 59,3 vuotta. Maunulan naiset elävät pidempään. Maunulan peruspiirin 20 vuotiaiden naisten elinaikaodote on 60,4 vuotta. Lyhin elinaikaodote on jakomäkeläisillä eli 49,9 vuotta. Maunulan peruspiiriin kuuluvat Maunula, Pirkkola ja Metsälä.

Maunulassa kehitys on ollut myönteistä. Vuosien 1991-1995 aineiston perusteella 20 vuotiaiden miesten elinikäodote oli 49,9 vuotta eli Maunulan peruspiirissä miesten elinaikaodote on noussut kolmella vuodella kymmenessä vuodessa.

Helsinkiläisten 20 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten elinajanodotteet olivat ajanjaksolla 1991–2005 alhaisempia kuin muualla pääkaupunkiseudulla ja Suomessa. Elinajanodote kasvoi Helsingissä vuosista 1991–1995 vuosiin 2001–2005 miehillä 2,9 vuotta ja naisilla 1,8 vuotta.

Tärkein syy elinajanodotteen nousuun oli molemmilla sukupuolilla sepelvaltimotautikuolleisuuden nopea aleneminen, mutta alenemisen vaikutus oli Helsingissä vähäisempää kuin muualla Suomessa. Kuolleisuus alkoholisyihin pysyi muuttumattomana, kun se muualla Suomessa lisääntyi nopeasti.

Asuinalueiden välisistä elinajanodotteiden eroista runsas kolmasosa johtui eroista kuolleisuudessa itsemurhiin, tapaturmiin, väkivaltaan ja alkoholisyihin ja noin neljäsosa eroista sepelvaltimotautikuolleisuudessa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen kommentoi eroja Helsingin Sanomissa 30.12.2007. Hänen mukaansa erot selittyvät erilaisilla elämäntavoilla, joihin liittyvät muun muassa ravitsemus, tupakka ja viinankäyttö.

Tutkimuksessa on kuvattu eri näkökulmista 20 vuotta täyttäneiden helsinkiläisten kuolleisuuden muutoksia ja väestön osaryhmien välisiä eroja vuosina 1991–2005. Raportissa on vertailutietoa myös koko maasta, muusta Suomesta kuin pääkaupunkiseutu ja joitakin tietoja Espoosta ja Vantaasta.

Tutkimusraportin on tuottanut Helsingin kaupungin terveyskeskuksen ja
tietokeskuksen aloitteesta professori Tapani Valkosen tutkijaryhmä Helsingin
Yliopiston sosiologian laitokselta

LISÄTIETOJA
Elinajanodotteen kehitys Helsingissä ja sen väestön osaryhmissä 1991–2005