Kaksi yleisötilaisuutta Greater Helsinki Vision -ideakilpailusta

242

Greater Helsinki Vision 2050 -ideakilpailun voittajatöistä järjestetään kaksi kilpailutulosta selostavaa yleisötilaisuutta maanantaina 7.1. ja tiistaina 8.1. klo 15-17 kaupungintalon auditoriossa (käynti Katariinankatu 4, porttikonki sisäpihalle). Edellisessä tilaisuudessa kilpailun tulosta esittelee professori Helka-Liisa Hentilä ja jälkimmäisessä professori Trevor Harris.

Voittajatöiden näyttely on avoinna Helsingin kaupungintalon ala-aulassa, (Pohjoisesplanadi 11-13) 14. tammikuuta 2008 saakka arkisin klo 8.15-16. Jatkoaika klo 17.30 ma 7. tammikuuta, ti 8. tammikuuta ja ma 14. tammikuuta.

Palkintolautakunta suosittelee, että kilpailualueen kunnat aloittavat välittömästi kilpailun jälkeen yhteisen metropolialueen maankäyttöön painottuvan visio- ja strategiaprosessin, jossa hyödynnetään palkittuja töitä ja johon kutsutaan niiden tekijöitä mukaan. Edelleen esimerkiksi eri osa-alueiden täydennysrakentamista koskevassa tai muussa suunnittelussa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä kyseisten palkittujen ehdotuksen laatijoiden kanssa.

LISÄTIETOJA TÖISTÄ JA ARVIOINTI KILPAILUN TULOKSISTA
http://www.greaterhelsinkivision.fi/ 
WSP Finland voitti GHV 2050 -kilpailun

Kilpailun voittajatyöt

Emerald on innovatiivinen ehdotus, jossa rakentaminen ohjautuu sekä yhdyskuntarakenteen täydentämiseen että joillekin kokonaan uusille alueille metropolialueen urbaanissa ytimessä ja kehyskunnissa. Syntyvä yhdyskuntarakenne on koko seudun kannalta tasapainoinen. Kasvun painopistealueiden valintaa määrittelevät raideliikenneyhteydet. Asukkaita houkutellaan valitsemaan ekologisempia elämäntapoja aktiivisten houkuttimien avulla. Palvelurakennetta on pohdittu uusista, innovatiivisista ja ekologisista periaatteista käsin. Palveluinnovaatiot sisältävät ajatuksen liikkuvasta kaupasta, joka tulee asiakkaiden luo. Joukkoliikenteessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön ilmastobonuskortti, jolla käyttäjä saa joukkoliikenteen suosimisesta hyötyä, esimerkiksi ilmaisia matkoja. Ehdotuksessa on pohdittu perusteellisesti elämänlaatua erilaisten ja eri-ikäisten asukkaiden kannalta

Seuraavat kolme ehdotusta saivat jaetun toisen palkinnon

Boundary Strips on jännittävä ja innovatiivinen ehdotus, jonka perusajatuksena on täydennysrakentamisen ohjaaminen nykyisen yhdyskuntarakenteen ja viheralueiden saumakohtaan. Tällä pyritään torjumaan yhdyskuntarakenteen hajautumista. Tekijä on saksalainen arkkitehti Frank Görge.

Towards City 2.0 on mielenkiintoinen ja myönteisellä tavalla idealistinen ehdotus, jonka tavoitteena on aktivoida asukkaat omatoimiseen tiedon, innovaatioiden, palvelujen ja yrittäjyyden luomiseen. Sosiaalisista innovaatioista esitetään alueen kantavaa kehitysvoimaa (”Social Silicon Valley”). Ehdotuksen tekijät ovat arkkitehti Tuomas Toivonen, Hans Park sekä tutkijat Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen.

Holistic Uniqueness –ehdotuksen vahvinta antia on sen analyysiosa, jossa hahmotellaan vakuuttavasti Suomen ja pääkaupunkiseudun asemaa eurooppalaisessa ja globaalissa työnjaossa. Seudun kehittämisen tavoitteeksi asetetaan sen profiilin terävöittäminen ja tasapuolinen kehittäminen. Tähän pyritään alueen eri osien erilaistamisen ja identiteettien vahvistamisen kautta. Tekijöinä ovat saksalaiset arkkitehdit Oliver Seidel ja Verena Brehm Cityförster-arkkitehtuuriverkostosta.

Seuraavat viisi ehdotusta lunastettiin

Metroscape Helsinki on johdonmukaisesti läpiviety ehdotus, joka pohjautuu neljään selkeästi esitettyyn kasvustrategiaan, jotka ovat tasapainoinen, luonnonympäristöä kunnioittava, monimuotoinen ja joustava kasvu. Luonnonympäristöä kehitetään taajamien lähialueilla aktiivisen virkistyskäytön mahdollistavaan suuntaan. Oivallus on yksinkertaisuudessaan ansiokas: jos asumme jatkossa nykyistä tiiviimmin, kohdistuu laadukkaaseen puisto- ja viherympäristöön entistä enemmän kysyntää ja käyttöä. Ehdotuksen teki kahdeksanhenkinen ryhmä arkkitehteja, maisema-arkkitehteja ja insinöörejä Hampurin HafenCity yliopistosta.

Orlando on ammattitaitoinen ehdotus, jossa maankäytön perusratkaisut liittyvät esimerkillisellä tavalla sekä nykyisten alueiden että joukkoliikenteen kehittämiseen. Seudun yhdyskuntarakenne pysyy ehdotuksessa tiiviinä, mikä vähentää liikkumistarvetta.

Tekijä on italialainen arkkitehtuuristudio TSPOON.

(R)evolver sisältää kiinnostavan analyysin eri tilanteissa sovellettavista suunnittelutaktiikoista, joita ovat saavutettavuuden ja yhteenkuuluvuuden lisääminen, toimintojen yhdistäminen ja reuna-alueiden artikulointi. Näitä on havainnollistettu detaljien ja niihin liittyvien inspiroivien näkymäkuvien avulla.

Tekijät ovat maisema-arkkitehti Samuli Alppi, arkkitehti Anssi Joutsenniemi ja  professori Staffan Lodenius Tampereen teknillisestä yliopistosta yhdessä arkkitehtien Antti Moisala ja Kimmo Yläanttila Arkkitehtistudio M&Y:stä kanssa.

Line TM on jännittävä ylirajallista näkökulmaa painottava ehdotus. Sen lähtökohta on nauhamainen kehityskäytävä, joka rakentuu supernopean kansainvälisen junayhteyden varaan.

Tekijät ovat projektipäällikkö Isabella Pasqualini, professori Dieter Dietz ja arkkitehti Daniel Pokora Lausannen teknillisestä korkeakoulusta.

Thirdlife on monipuolisesti tutkittu ehdotus, jossa metropolialueen tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi määritellään ranta ja meri. Kasvun painopiste on idässä ja tuloksena voimakkaasti rantojen rakentamiseen tukeutuva ankkurimainen aluerakenne.

Tekijöinä ovat arkkitehdit Marja Straver-Nevalainen ja Hans Dekkert DN Urblandista Hollannista.