Iäkkäille tarjolla sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi

252

Iäkkäitä helsinkiläisiä kannustetaan hakemaan sosiaalipalvelujen tarpeen arviointia. Kaikilla yli 80-vuotiailla ja kansaneläkkeen erityishoitotuen saajilla on oikeus arviointiin, joka koskee mm. omaishoidontukea, asumispalveluja, kuljetuspalvelua, asunnon muutostöitä ja toimeentuloturvaa sekä terveyskeskuksen kotipalvelua (kauppa-, ateria-, sauna- ja turvapuhelinpalveluineen).
Arvioinnin voi pyytää henkilö itse, omainen tai muu tilanteen tunteva henkilö. Yhteys otetaan oman asuinalueen vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijään tai terveyskeskuksen kotihoidonohjaajaan tai terveydenhoitajaan.

LISÄTIETOJA
Sosiaaliviraston tiedote asiasta