Oulunkylän ja Käpylän seurakunnat yhdistynevät 2011

224

Helsingin seurakuntien yhdistäminen etenee. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin asettamat selvitysmiehet luovuttivat 27.9.2007 ehdotuksensa Helsingin suomalaisten seurakuntien seurakuntarakenteen kehittämiseksi. Selvityksen mukaan Oulunkylän ja Käpylän seurakunnat yhdistyisivät vuoden 2011 alusta.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin asettamat selvitysmiehet teologian tohtori Jaakko Ripatti ja hallintojohtaja Leena Vallenius luovuttivat 27.9.2007 ehdotuksensa Helsingin suomalaisten seurakuntien seurakuntarakenteen kehittämiseksi. 

Tuomiokapituli pyysi ehdotuksesta yhdistyviltä seurakunnilta ja seurakuntayhtymältä lausunnot. Tammi- helmikuussa tuomikapituli laatii ehdotuksesta oman lausuntonsa 14.2.2008. Kirkkohallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen.

Selvitysmiehet ovat ehdottaneet, että Oulunkylän seurakunta ja Käpylän seurakunta lakkaavat 31.12.2010 ja tilalle perustetaan 1.1.2011 alkaen uusi Oulunkylän seurakunta, jonka alue on nykyisten Oulunkylän ja Käpylän seurakuntien mukainen.

Oulunkylän seurakunnassa on jäseniä 14 836 eli % 71,0 asukkaista ja Käpylässä 7 165 eli 65,3 % asukkaista.

Paikallisneuvottelija Pirkko Yrjölä on esittänyt, että uuden Oulunkylän seurakunnan kirkkoherranvirkaan siirretään Käpylän seurakunnan kirkkoherra Reijo Kataja.

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausunnossaan 18.12.2007 toivomuksen, että Oulunkylän seurakunnan kirkkoherra Heikki K. Järvinen otetaan huomioon uuden seurakunnan kirkkoherraa nimettäessä. 

Uuden seurakunnan seurakuntaneuvosto määrittelee seurakunnan ”pääkirkon”.  Uuden seurakunnan nimeä ei ole vielä päätetty. 

Oulunkylän seurakunnan portaalissa on ollut mahdollisuus syksyn aikana äänestää nimeä uudelle seurakunnalle. Siinä eniten kannatusta sai nimi Oulunkylän seurakunta. Yhtenä kiinnostavimpana nimiehdotuksena on esitetty nimeä Taivaskallion seurakunta. Nimi tulee Oulunkylän ja Käpylän rajalla sijaitsevasta korkeasta kalliosta. 

LISÄTIETOJA
Tiedote selvitysmiesten esityksestä
Selvitysmiesten raportti (pdf)
Oulunkylän seurakunnan tiedote asiasta 
Käpylän seurakunnan sivut