Kiinteistövirasto valmistelee vuonna 2010 päättyvien maanvuokrasopimusten uusimista

647

Kiinteistövirasto valmistelee maanvuokran korotuksia alueilla, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010. Myös Maunulan 50-luvulla rakennettuja taloja kuuluu näihin kohteisiin. Kiinteistöviraston tonttiosasto on lähettänyt joulukuussa 2007 kirjeen niille taloyhtiöille, joita asia koskee.

Vuonna 2010 päättyy lähes 100 tontin maanvuokrasopimus, joten asia koskee suurta joukkoa yksityisiä ihmisiä. Tontit sijaitsevat pääosin Käpylässä, Maunulassa ja Herttoniemessä. Nämä maanvuokrasopimukset on tehty 1950-luvulla.

Nykyisin näiden alueiden maanvuokrat ovat alhaiset, osittain nimelliset. Alhaiseen maanvuokraan on vaikuttanut alhaisen lähtötason lisäksi esimerkiksi indeksin käyttöä rajoittanut lainsäädäntö. Joillakin tonteilla on alkuvuosina ollut myös luovutusrajoituksia asuntojen hinnan ja luovutuksen saajan osalta (maanhankintalaki). Kun rajoitukset on poistettu, maanvuokraa ei kuitenkaan ole nostettu.

Nyt uudistettavissa maanvuokrasopimuksissa maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin vaihtelee jonkin verran alueittain. Kerrostaloissa vuokra nousee puolestatoista lähes kahteen euroon asuntoneliöltä, esimerkiksi Maunulassa noin 1,50 € / m2 / kk, Herttoniemessä 1,70 €/m2/ kk ja Käpylässä 1,75 € / m2 / kk.

Korotus jaetaan useille vuosille ja se peritään täysimääräisenä 1.1.2016 alkaen. Ensimmäisenä vuonna eli vuonna 2011 uudesta maanvuokrasta peritään puolet, jolloin maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on edellä mainituissa kerrostaloissa noin 0,75 – 0,90 € / m2 / kuukausi.

Uusittavissa sopimuksissa vuokrataso on alhaisempi kuin vuokrattaessa tontteja uudisrakentamiseen. Esimerkiksi Herttoniemessä uudisrakentamistonteilla maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin olisi kerrostaloissa noin 2,20 euroa asuinneliötä kohti kuukaudessa.

Yleensä kun maanvuokrasopimukset päättyvät, vuokrataso pyritään saattamaan lähemmäksi kaupungin muiden vuokratonttien vuokratasoa tasa-arvon vuoksi.

LISÄTIETOJA
Kiinteistöviraston kirje 26.1.2008 Helsingin Sanomien mielipidepalstalla sivu C7
Kiinteistöviraston sivut 
Maunulan 67. aluefoorumi 12.2.2008 

MAUNULAN TONTTIEN ARVOT
Uutinen 23.1.2006: Lampuotilantien pientalotontin vuokraus 
Uutinen 25.11.2004: Lampuotilantien tonttien myynnistä