Onko taloyhtiölläsi energiatodistus?

230

Energiatodistus on pakollinen rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen ja se tarvitaan vuoden 2009 alusta lähtien myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös niille ennen lain voimaantuloa valmistuneille asuinrakennuksille, joissa on yli kuusi asuntoa.

Energiatodistusta ei kuitenkaan vaadita, vaan on vapaaehtoinen muun muassa rakennuksille, joiden pinta-ala on enintään 50 m2 sekä vapaa-ajan asunnoille, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa.

Mikä energiatodistus on?

Energiatodistuksen avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Siinä ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön.

Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista, energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö.

Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen saamaan energialuokkaan.  Energiatehokkuusluku saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen bruttopinta-alalla kWh/brm2

Energiatehokkuuden parantaminen on ennen kaikkea kiinteistön omistajan etu, sillä mitä vähemmän energiaa kiinteistö kuluttaa, sitä enemmän omistaja säästää.

Milloin energiatodistus on hankittava?

Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan.

Omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille, jotka ovat valmistuneet ennen lain voimaantuloa (1.1.2008), todistus on vapaaehtoinen. Todistusta ei vaadita myöskään esimerkiksi vapaa-ajan asunnoille, teollisuusrakennuksille eikä suojelluille rakennuksille.

Energiatodistuksen laatiminen

Todistus voidaan antaa seuraavissa yhteyksissä

  • rakennuslupamenettelyssä
  • rakennuksen energiakatselmuksella
  • osana isännöitsijäntodistusta tai 
  • erillisenä todistuksena.

Todistuksen laatii rakennuksen pääsuunnittelija, ja todistus liitetään osaksi rakennuslupa-asiakirjoja. Todistus on oltava nähtävillä, kun rakennus tai sen osa – esimerkiksi asunto-osake – myydään tai vuokrataan.

Energiatodistuksen tilaaminen ajoissa kannattaa; vuoden 2009 alusta lähtien energiatodistus on joka tapauksessa oltava kaikilla yli kuuden asunnon asuinrakennuksilla myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Kuka on pätevä antamaan energiatodistuksia:

  • Pääsuunnittelija asemansa perusteella uudisrakentamisen yhteydessä 
  • Energiakatselmoija kohteessa, jossa hän on tehnyt energiakatselmuksen.
  • Erillisen energiatodistuksen antaja, joka täyttää asetuksessa säädetyt pätevyysvaatimukset
  • Isännöitsijä ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja hallinnoimissaan yhtiöissä

Energiatodistuksen voimassaoloaika

Uudisrakennuksissa voimassaoloaika on neljä vuotta, jonka jälkeen luokitus määritellään todellisen mittaustiedon perusteella. Energiakatselmusten yhteydessä tehdyn energiatodistuksen voimassaoloaika on 10 vuotta ja esimerkiksi isännöitsijätodistukseen sisältyvä todistus on voimassa lyhyemmän ajan. 

Kuka energiatodistuksen maksaa?

Uudisrakennuksen energiatodistuksen tilaa ja maksaa rakennuttaja. Ennen lain voimaantuloa valmistuneen rakennuksen energiatodistuksen puolestaan tilaa omistaja eli kerrostaloissa taloyhtiö tai isännöitsijä.

LISÄTIETOJA
Tekn.tri Eino Rantala
EKOSTO Oy
Puh:  0400 410835