Maunula erilaistuu positiivisesti

294

Helsingin tietokeskus on julkaisut katsauksen vuoden 2000 jälkeisestä alueiden erilaistumiskehityksestä. Vuoden 2001 alkanut taantuma koetteli Helsingin elinkeinoelämää rajusti. Taantuman lähti liikkeelle ICT-sektorin ongelmista ja teknologiakuplan puhkeamisesta. Noin 15 000 työpaikkaa hävisi vuosina 2002-2004. Työttömyysasteen aluetarkastelu osoittaa, että vuodesta 2002 lähtien työttömyys on lisääntynyt aiemmin matalan työttömyyden alueilla. Toisaalta työttömyys on alentunut eniten korkean työttömyyden alueilla kuten Maunulasta, Myllypurosta, Kivikosta ja Jakomäestä.

Kiinnostavaa tutkimuksessa on, että tietyillä alueilla, joissa on runsaasti vuokra-asuntoja, pienituloisten osuus jää alle kaupungin keskiarvon. Näitä alueita ovat Maunula, Pohjois-Haaga, Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori, Kontula ja Keski-Vuosaari.

Vuoden 2001 jälkeinen taantuma koetteli Helsingin elinkeinoelämää yllättävän rajusti. Noin 15 000 työpaikkaa hävisi vuosina 2002–004. Tämä nosti työttömyysasteen korkeammalle kuin muualla seudulla. Vuoden 2004 jälkeinen talouden kasvuvauhti kiihtyi vuosi vuodelta siten, että vuosien 2006–2007 aikana työttömyys väheni nopeimmin Helsingissä.

Elinkeinoelämän elpyminen käänsi Helsinkiin tulevan muuton taas kasvuun vuodesta 2004 alkaen. Tulomuuttajien keskitulo kääntyi nousuun vuonna 2004 ja samaan aikaan lähtömuuttajien keskitulo aleni.

LISÄTIETOJA
Lähde: Markku Lankinen,
Katsaus erilaistumiskehitykseen Helsingissä vuoden 2000 jälkeen.
Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuskatsauksia 2008:1

Linkki raporttiin