Lisää asuntoja, lisää työvoimaa

259

Valtuusto käsitteli 30.1.2007 Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaa eli MA-ohjelnmmaa vuosille 2008-2017. Asia päätetään seuraavassa valtuuston kokouksessa. Tavoitteena nostaa keskimäärin Helsingin asuntotuotanto 5000 asuntoon vuodessa.  Kaupungin ja valtion maalla rakennettaisiin keskimäärin 4000 asuntoa vuodessa. Avainasemassa tavoitteeen toteutumisen onnistumisen kannalta on kaavoitus eli osayleiskaavat, asemakaavoitus sekä mahdollinen seudun yhteinen yleiskaava teko. Tavoitteena on Helsingissä tehokas maankäyttö elinympäristön viihtyisyyttä vaarantamatta.

Kaupunki on keskeinen MA-ohjelman toteuttaja ja tavoitteena on, että kaupunki rakennuttaa 1500 asuntoa vuosittain. Helsingin valtion tuella rakennettavien vuokra-asuntojen osuus on vähintään 50% eli 750 asuntoa vuodessa. Lisäksi sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasuntoja rakennetaan korkeintaan 10% eli 150 asuntoa vuodessa. Hitas-omistusasuntoja ja asumisoikeusasuntoja rakennetaan 40 % eli 600 asuntoa vuodessa. Jatkossa mahdollisesti kaupungin omalla rahoitusmallilla toteutettavat asunnot sisällytetään viimemainittuun 40% kiintiöön.

Vuokra-asuntoja rakennetaan myös tavallisille asunnontarvitsijoille. Valtion tukemasta vuokra-asuntotuotannosta noin puolet on tavalliseen vuokra-asumiseen, erityisryhmien hankkeille 25% ja erityisryhmille lisäksi 15% integroituna normaaleihin valtion tuella rakennettaviin vuokrataloihin. Opiskelija- ja nuorisoasuntojen osuus on 10%. Senioriasunnot toteutetaan pääsääntöisesti muina kuin valtion tukemina vuokra-asuntoina, noin 100 asuntoa/vuosi.

Ohjelmakauden 2008-2017 vanhojen alueiden uusiokäyttö on 2,2 milj. kem² (50%), vanhojen alueiden täydennysrakentaminen 1,6 milj. kem² (35%) ja kokonaan uudet alueiden rakentaminen 0,7 milj. kem² (15%) eli yhteensä 4,5 milj. kem².

Pääkaupunkiseudn maankäytön, asumisen ja liikenteen -neuvottelukunta (MAL) on hyväksynyt 18.1.2008 Helsingin seudun MAL 2017 –ohjelma. Siinä asuntotuotannon määrälliset tavoitteet on sovittu seudullisesti. Tämä tarkoittaa 13 300 asunnon rakentamista vuodessa, josta Helsingin osuus on 5 000 asuntoa. Tavoitteena on toteuttaa yhteisvastuullista seudullista asuntopolitiikkaa eli tuotannosta vähintään 20 % valtion tukemia vuokra-asuntoja.

Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat allekirjoittaneet 18.1.2008 sopimuksen tonttitarjonnan ja vuokra-asuntotuotannon lisäämisestä sekä liikennehankkeiden oikea-aikaisesta toteuttamisesta.

Greater Helsinki Vision 2050 –ideakilpailun tulokset julkistettiin 14.12.2007. Seudun kaavoitusyhteistyö jatkuu tämän yhteistyössä Helsingin seudun kuntien kanssa yhteisen vision määrittelyllä ja strategiatyöllä.

LISÄTIETOJA
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän esitys 31.1.2008
Laadukkaan asumisen Helsinki – Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008-2017