Kannelmäkeen uusi suuri kauppakeskus

236

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden kauppakeskuksen rakentamisen Prisman tavaratalon tilalle. Uusi kauppakeskus tulee olemaan nykyistä markettia noin 2,5 kertaa suurempi eli 52 000 k-m2. Lisäksi alueelle tulee uusia toimistoja 17 500 k-m2, ABC-asema ja uusi terveysasema. Työpaikkoja alueelle tulee yhteensä noin 2 500.

Kauppakeskuksen katolle tulee 600 pysäköintipaikkaa. Suurin osa pysäköinnistä, 1800 paikkaa, on kuitenkin maan alla. Toimistorakennuksille ja terveysasemalle tulee omat maanalaiset pysäköintitilat. Pääsisäänkäynnit kauppakeskukseen tulevat Kantelettarentien ja Laulukujan puolelle.

Kaava-alueen rakentaminen alkaa kauppakeskuksen ensimmäisen osan rakentamisella. Vanhan kauppakeskuksen läntinen yksikerroksinen siipi on jo purettu ja sen tilalle rakennetaan tulevaa Prisma-markettia kevättalvesta 2008 lähtien.

Rakentaminen on aloitettu poikkeamispäätöksen nojalla pääosin vielä voimassa olevan asemakaavan puitteissa. Myöhemmät rakennusvaiheet tehdään nyt valmistellun asemakaavan muutoksen mukaisesti, jolloin Prismaa laajennetaan edelleen ja rakennetaan erikoiskaupan tilat. Seuraavassa vaiheessa alueelle rakennetaan todennäköisesti uudet toimistotalot ja viimeiseksi terveysasema.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.1.2008