Tonttien vuokrat nousevat 50-luvun taloyhtiöissä

278

Aluefoorumi järjesti tiistaina 12.2.08 keskustelutilaisuuden Maunulan 50-luvulla rakennettujen talojen nousevista tonttien vuokrista Saunabaarilla. Tilaisuudessa alustivat aiheesta VTT:n tutkija Seppo Teerimo sekä kiinteistöviraston tonttiosastolta osastopäällikkö Juhani Tuuttila ja kiinteistölakimies Risto Lehtonen. Tilaisuudessa käytiin lävitse periaatteita, joiden mukaan tonttien vuokrat ja verotusarvot määräytyvät sekä konkreettisia lukuja Maunulan osalta.

Taloyhtiöt, joiden tonttien vuokrasopimus päättyy vuonna 2010, ovat saaneet kiinteistövirastolta kirjeen joulukuussa 2007. Maunulassa näitä taloyhtiötä on seitsemän. Tonttien uusi vuokra on laskettu maan arvosta 340 euroa/k-m2. Vuokrataso on 20 % alhaisempi kuin uusilta yhtiöiltä perittävä maan vuokra.

Tontin vuokran nousu korottaa vastikkeita noin 1,5 euroa/h-m2/kk. Asunto-osakeyhtiössä, jossa vastike on ollut noin 4 euroa/h-m2/kk, vastikkeen nousu noin 40 %.

Vuokran nousu on ajoitettu viidelle vuodelle 2011-2016. Ensimmäisenä vuonna tontin vuokra on puolet lopullisesta vuokrasta.

Tonttien vuokria on aiemmin nostettu muun muassa Käpylässä, jossa aikoinaan käytiin kovaa keskustelua asiasta.

Tilaisuudessa käytiin keskustelua tontin vuokran nousuajasta. Viiden vuoden nousuaikaa pidettiin liian lyhyenä.

Lisäksi keskustelussa todettiin, että tonttien vuokrasopimusten kestolla ja putkiremonteilla on sama sykli eli 50-60 vuotta. Putkiremonttien kustannukset ovat nykyisin 500-700 euroa/hum2. Kiinteistöviraston Tuuttila totesi, että kaupungin vuokrataloissa on peruskorjauksia tehty ennakoivasti. Kaupungin vuokrataloyhtiöt lisäksi tasaavat tonttien vuokrien aiheuttamat kustannukset.

Lisäksi keskustelussa nousi esille Tukholman malli vanhojen taloyhtiöiden tonttien vuokrien määräytymisessä.

Tutkija Seppo Teerimo ehdotti tilaisuudessa, että luovuttaisiin kokonaan rakennusten kiinteistöveron perimisestä. Tällä suosittaisiin rakennusten korjaamista. Nykyisinhän esimerkisi putkiremontit nostavat kiinteistön verotettavaa arvoa.

Helsinki käyttää jo nyt lain minimiä rakennuksille, joten kaupungin toimin ei voida tässä mitään tehdä. Koko veron poisto on valtiotason asia. Kiinteistöverolakia muutettiin joitakin vuosia sitten niin, että rakennuksille tuli joissain kunnissa "pakkokorotus" veroon, kun alarajoja nostettiin.

Rakennusten verokertymät lienevät sen verran suuria, että helposta ja kaavamaisesta systeemistä ei ainakaan vielä haluta luopua. Toisaalta varallisuusvero on poistettu ja perintö- ja lahjaverolakia on muutettu, joten muutokset eivät ole mahdottomia.

Esimerkiksi suojelukohteiden ja vuokratonttien rakennusten kohdalla voisi asian käynnistää ja suuntaus koko kiinteistöveron kohdistamiseksi tonttiin voisi olla keskustelun arvoinen tavoite.

Tonttien vuokrien korotusasia menee kiinteistölautakuntaan joulukuussa 2008 ja uuden valtuuston käsittelyyn keväällä 2009.

Kiinteistövirastolle on mahdollista antaa palautetta nousevista tonttien vuokrista perjantaihin 30.5.08 asti. Palaute lähetetään kiinteistölakimies Risto Lehtoselle (etunimi.sukunimi@hel.fi).
www.hel.fi/kv/tontti

LISÄTIETOJA
Uutinen 26.1.08 nousevista tonttien vuokrista
Maunulan 67. aluefoorumi 12.2.08 (ohjelma)