Maunulan kirjaston ja työväenopiston suunnittelua vauhditetaan

267

Maunulan uuden keskustan asemakaavamuutos saanee keväällä lainvoiman. Uuteen keskustaan on liiketilojen lisäksi tulossa uudet tilat kirjastolle ja työväenopiston toimipisteelle. Näiden julkisten tilojen suunnittelu on kuitenkin pahasti jäljessä liiketilojen suunnittelusta ja siksi hankkeiden toteutus uhkaa tapahtua eriaikaisesti.

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen kiirehtii kaupunginhallitukselle tekemässään aloitteessa kirjaston ja työväenopiston suunnitelmia niin, että Maunulan uusi keskusta voidaan toteuttaa koordinoidusti ja yhtä aikaa niin, että tilankäytön erilaiset tarpeet voidaan sovittaa yhteen ja tehdä keskustaan tulevista julkisista tiloista eräänlainen Maunulan ”olohuone”.  Hakanen ehdottaa myös riittävien määrärahojen varaamista rakentamiseen.

Ehdotus kaupunginhallitukselle

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen kaupunginhallitukselle jättämässä kirjelmässä todetaan, että uuden kaavan perusteella Maunulan keskustaan voidaan rakentaa monipuolinen liiketilojen ja julkisten tilojen kokonaisuus, jonka olennaisena osana ovat kirjaston ja työväenopiston tilat. Suunnittelemalla ja toteuttamalla tämä hanke koordinoidusti ja yhtä aikaa, voidaan tilankäytön erilaiset tarpeet sovittaa yhteen ja toteuttaa hanke kustannustehokkaasti.

Liiketilojen ja julkisten tilojen suunnittelussa nyt ilmenevä eriaikaisuus uhkaa johtaa siihen, että hankkeet myös toteutetaan eriaikaan. Tästä olisi haittaa molemmille hankkeille. Saamiemme tietojen mukaan liiketilojen suunnittelu on niin pitkällä, että niiden rakennuttaja on valmis käynnistämään hankkeen heti kun kaavan tultua lainvoimaiseksi saa myös rakennusluvan. Sen sijaan kaupungin puolella ollaan vasta tarveselvityksen, tilaohjelman ja kustannusarvion käsittelyvaiheessa.

Hakanen esittää, että kaupunginhallitus kiirehtii Maunulan kirjaston ja työväenopiston tilojen suunnittelua ja esittää liiketilojen rakennuttajalle hankkeiden toteuttamista yhdessä sovittavan aikataulun puitteissa ja koordinoidusti. Toiseksi hän esittää, että kaupunginhallitus osoittaa suunnittelu- ja investointivaroista riittävät määrärahat siihen, että julkisten tilojen rakentaminen voidaan aloittaa yhtä aikaa liiketilojen kanssa, mahdollisesti jo tänä vuonna. Investointina julkisten tilojen osuus edellyttää noin 9 miljoonaa euroa.

Opetusministeriön suositusten mukainen kirjaston tilamitoitus edellyttää ainakin 100 m2 aina 1 000 asukasta kohti. Maunulan uusi kirjasto tulee palvelemaan Jokerilinjan varrella kasvavaa asukasmäärää. Tilat on siksi syytä mitoittaa alun perin riittävän suuriksi, noin 1000 neliömetriin. Lisäksi kirjaston ja työväenopiston tilojen kokonaisuutta on syytä suunnitella niin, että julkisista tiloista muodostuu myös eräänlainen alueen ”olohuone”, jossa myös asukkaat voivat tavata ja järjestää tilaisuuksia, todetaan SKP:n ja asukaslistan valtuutettu Hakasen aloitteessa