Ehkäisevä kotikäynti, palvelu ikäihmisille

257

Helsinkiläisille ikäihmisille tarjotaan uutena palveluna ehkäisevää kotikäyntiä. Palvelu on tarkoitettu kotona asuville, tänä vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät entuudestaan ole kotihoidon asiakkaita tai omaishoidon tuen saajia eivätkä mukana vanhusten päivätoiminnassa.

Kotikäynti on uudenlainen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapa, jossa tavoitteena on kertoa ikäihmisille palveluista ja tukea heidän kotona selviytymistään. Palvelun saamisen ehdot täyttävät henkilöt saavat kotiin kirjeen, jossa kerrotaan kotikäynnin mahdollisuudesta ja esitetään toivomus yhteydenotosta kirjeessä mainittuun työntekijään.

Yhteydenotossa sovitaan kotikäynnin ajankohta. Kotikäynnin tekee vanhuspalvelujen sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Helsingissä on vuonna 2008 noin 3 500 75-vuotiasta, joista noin 2 000:n arvioidaan olevan kiinnostunut ehkäisevästä kotikäynnistä.

Lisätietoja sosiaaliviraston verkkosivuilta