Maunulassa vastustetaan tonttivuokrien korotuksia

232

Saunabaarin sali oli tupaten täynnä, kun Helsingin kaupungin tonttivuokrien korotuksia vastustava toimintaryhmä järjesti Maunulassa asukastilaisuuden. Tonttivuokraajat-kansalaisliikkeen puheenjohtaja Heikki Tervahatun perusteellinen selvitys osoitti vastaansanomattomalla tavalla kiinteistöviraston valmistelemien korotusten kohtuuttomuuden.

Kaupungin tonttivuokrat määräytyvät uusien ja jatkettavien sopimusten osalta niin, että ensin kiinteistöviraston tonttiosasto määrittää tontille ns. laskennallisen hinnan. Tätä hintaa se korottaa vuosittain arvioimallaan maan arvonnousulla.

— Viime vuosina maan arvon nousuksi on otettu 10 % vuodessa. Tällä menolla tonttivuokrat nousevat kaksinkertaisiksi 6-7 vuodessa, Tervahattu totesi.

Tonttivuokraa peritään vuosittain neljä prosenttia näin lasketusta tontin hinnasta. Esimerkiksi Arabianrannassa peritään pelkästään tonttivuokraa 2,66 euroa kuukaudessa neliöltä. Vuonna 2015 tehtävissä sopimuksissa tonttivuokran osuus olisi jo noin viisi euroa neliöltä.

Tonttivuokrien alentamista ajava kansalaisliike on selvittänyt myös, miten Helsingin vuokrat eroavat muista suurista kaupungeista. Tulos on helsinkiläisten kannalta murheellinen. Muualla tonttivuokrat ovat yleensä vain murto-osan Helsingin tasosta. Esimerkiksi Oulussa vain viidesosa ja Tukholmassa kolmasosa Helsingin perimistä vuokrista.

Aikooko Helsinki ”ulkoistaa” pienituloiset asukkaat?

Tonttivuokrien korotukset koskevat sekä omassa asunnossa että vuokralla asuvia. Esimerkiksi kaupungin vuokrataloissa maksajaksi joutuvat vuokrien tasausmenettelyn kautta muutkin alueen asukkaat, vaikka korotus koskisikin aluksi vain joidenkin talojen tontteja.

— Toimiiko Helsinki kuten pörssiyhtiö ja ”ulkoistaa” vähätuottoiset asukkaat, kysyi Tervahattu?

Tilaisuuden toinen avaaja, Maunulan Asunnot –kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen Mauri Helovirta totesi harhaluuloksi käsityksen, jonka mukaan kaupunki tukee vuokra-asukkaita. Kiinteistöyhtiöt ovat päinvastoin tuottoisia kaupungille.

Helovirta muistutti, että vuokrat nousivat juuri Maunulassa noin 7 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin yleensä. Jos kiinteistöviraston ajamat korotukset toteutuvat, menisi tonttivuokriin uusissa sopimuksissa vuodesta 2010 alkaen jo noin 3 euroa neliöltä kuukaudessa.
— Tavallinen ihminen ei pysty enää kohta asumaan täällä.
Helovirran mielestä on tärkeä lähteä yhdessä ajamaan nurin koko tonttivuokrien korotuspotti.
Pidän virheellisenä sitä, että kaupunki kerää voittoja keinottelemalla tonttimaan ansiottomalla arvonnousulla. Kaupungin pitäisi päinvastoin pyrkiä hillitsemään asumiskustannusten nousua, josta on tullut yhä pahempi ongelma.

Olen kaupunginvaltuutettuna jättänyt aloitteen tonttivuokrien korotuksista luopumiseksi, tonttivuokrien tuottovaatimusten alentamiseksi nykyisestä 4 prosentista 1-2 prosenttiin ja tonttivuokrien perustana olevien laskennallisten hintojen kohtuullistamiseksi. Myös monet muut valtuutetut ovat ottaneet kantaa tonttivuokrien kohtuullistamiseksi.

Tonttivuokrien korotuksia ei ole vielä ratkaistu ja asukkaiden toiminnalla on ennenkin vaikutettu päätöksiin. Siellä, missä kiinteistövirasto on esittänyt korotuksia, kannattaa kiinteistöyhtiön hallituksen tai vuokralaistoimikunnan ilmoittaa virastolle, että ne pitävät esitettyjä korotuksia kohtuuttomina eivätkä hyväksy niitä.

Saunabaarin tilaisuudessa kansalaisliikkeen adressit tonttivuokrien alentamiseksi täyttyivät ja moni otti adresseja mukaansa kerättäväksi. Adressin voi allekirjoittaa Saunabaarilla ja Mediapajalla sekä nettisivuilla www.adressit.com/tonttivuokra . Lisätietoja asiasta http://tonttivuokrat.wordpress.com 

Yrjö Hakanen