Pitäisikö keskustakirjaston ideoita pilotoida Jokerikirjastossa?

311

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen asettama selvitysmies Mikko Leisti ehdottaa, että Helsinkiin rakennettaisiin 25 000 m2 suuruinen keskustakirjasto – ”maailman paras kirjasto”. Kirjasto olisi Leistin konseptiajatuksen mukaan uudenlainen ”tiedon, taitojen ja tarinoiden kohtauspaikka”. Keskustakirjastosta varattaisiin varsinaisille kirjastotoiminnoille 12 000 m2 tilat, ”kohtaamisille” eli mm. tapahtumatoiminnoille 8 000 m2 ja kaupallisiin palveluihin 5 000 m2.

Uusi Helsingin keskustakirjasto on tarkoitus toteuttaa Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuoteen 2017 mennessä ja arvioidut rakentamiskustannukset olisivat noin 100 miljoonaa euroa. Uuden keskustakirjaston vuotuisen kävijämäärän ennustetaan olevan 1,5 miljoonaa, jolloin päivittäinen kävijämäärä on keskimäärin noin 5 000 kävijää.

Helsingin Keskustakirjaston sijoitusvaihtoehdot olisivat Leistin raportin mukaan Töölönlahden alue, Lasipalatsin alue sekä Postitalo.

Valtuuston 24.10.07 hyväksymässä asemakaavamuutoksessa on Maunulan keskustaan on kaavoitettu julkisille toiminnoille tilaa 2500 kerros-m2. Maunulan keskustan Jokerikirjastolle on vuoden 2008 talousarviossa alustavasti budjetoitu suunnittelurahaa 100 000 euroa vuodelle 2009 ja 400 000 euroa vuodelle 2010 sekä vuodelle 2011 1,39 miljoonaa euroa. Maunulan keskustakirjaston koko on noin 850 kerros-m2.

Pitäisikö Maunulan keskustan julkisten tilojen suunnittelussa ottaa huomioon Helsingin keskustakirjaston ideat ja pilotoida niitä Maunulassa?

LISÄTIETOJA
Lisätietoja keskustakirjastotiedotteesta.

Selvitysmies Mikko Leistin raportti ”Keskustakirjasto –  Metropolin sykkivä sydän”:
 Verkosta luettavampi versio selvityksestä (.pdf, 2,7 Mt)

Helsingin keskustakirjaston taustamateriaalia ja kuvia

Helsingin keskustakirjastoon liittyviä haastatteluja:
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen,
Kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson,
Selvitysmies Mikko Leisti,
Elinkeinojohtaja Eero Holstila ja
Kulttuurijohtaja Pekka Timonen.