Syy roskaamiseen on korvien välissä

261

Ihmiset vähättelevät omaa roskaamistaan, mutta kokevat muiden roskaamisen häiritseväksi. Asenteiden ja käyttäytymisen välillä on selvä ristiriita, ilmenee Helsingin kaupungin rakennusviraston teettämästä tutkimuksesta, joka selvitti kaupunkilaisten suhtautumista roskaamiseen.

Tutkimus tehtiin, koska roskaamisesta aiheutuvat kulut lisääntyvät vuosi vuodelta. Aikuisten ja kouluikäisten välillä on suuria näkökulmaeroja suhtautumisessa roskaamisen syihin ja vastuukysymyksiin.

Aikuisten mielestä roskaamisen tärkein syy on välinpitämättömyys ja piittaamattomuus muista ihmisistä.

Koululaiset pitivät tärkeimpänä syynä sitä, ettei roskista ole näköpiirissä eikä roskia viitsitä kantaa mukana. Parhaaksi keinoksi kannustaa kaupunkilaisia huolehtimaan roskistaan aikuiset kannattivat kouluikäisiä selvästi enemmän positiivista ympäristövalistusta ja asennekasvatusta.

Koululaiset puolestaan kannattivat eniten roskisten tuntuvaa lisäämistä ja suurentamista ja toiseksi eniten tiukkaa valvontaa ja sakotusta.

Suhtautumista roskaamiseen tutkittiin verkkokyselyllä, johon vastasi 1024 kuntalaista ja 555 peruskoulujen 8-luokkalaista.

LISÄTIETOJA
Uutinen rakennusviraston verkkosivuilta

Tutkimus (pdf) "Miksi kaupunkilainen roskaa?