Maunulasta tulossa raideliikenteen risteysasema?

472

Kaupunkisuunnnitteluvirasto on julkaissut vuoden 2008 kaavoituskatsauksen. Opas on jaettu kaikki kotitalouksiin ja se löytyy myös netistä. Oppaassa on kerrottu, mitä kaikkea suunnittelua kaupunkisuunnitteluvirasto tekee vuoden 2008 aikana. Kuvat ovat kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemasta kaavoituskatsauksesta.

Maunulasta on kehittymässä pitkällä aikavälillä raideliikenteen risteyskohta. Täällä risteävät Raide-Jokeri ja lentokenttämetro tai -juna.

Maunulan kaavoitus

Kaupunkisuunnnitteluvirasto jatkaa Vanhan Maunulan eli 50-luvulla rakennetun Maunulan suojelukaavan valmistelua. Samalla selvitetään mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii myös Keskuspuiston virkistysaluekaavaa Maunulanpuiston, Pirkkolan ja Paloheinänhuipun osa-alueille. Työ pohjautuu Keskuspuiston suunnitteluperiaatteisiin. 

Maunulaa koskettava liikennesuunnittelu

Pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen voimakas kasvu edellyttää panostusta poikittaisen joukkoliikenteen kehittämiseen.

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma laaditaan Helsingin, Espoon kaupunkien, YTV:n sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyönä välille Tapiola-Itäkeskus. Suunnittelulla pyritään saamaan hankkeelle luotettava kustannusarvio ja varmistamaan ratalinjan ja sen pysäkkien sekä varikkoalueen aluevaraukset kaavoissa ja muissa suunnittelmissa.

Kehä I:n pohjoispuolelle sijoittuvan Jokeri II:n suunnittelu jatkuu. Jokeri II kulkisi Vuosaaresta Kuusmiehentien kautta, alittaisi tunnelissa Keskuspuiston ja jatkaisi siitä Myyrmäen asemalla kautta Matinkylään. .

Kehä II:n yleissuunnitelma välillä Turuntie-Hämeenlinnanväylä valmistuu alkuvuonna. Yleissuunnitelman pohjalta voidaan jatkaa tiekäytävän maankäytön suunnittelua. Tiesuunnitelman laatiminen on ajankohtaista vasta ensi vuosikymmenellä.

Hakamäentien perusparannustyö valmistuu vuonna 2009. Tie levennetään 2+2 -kaistaiseksi välillä Mannerheimintie-Mäkelänkatu. Kivihaan kohdalla rakennetaan tunneli ja Mannerheimintien, Ilmalankadun ja Veturitien tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi.

Tuusulanväylä on tarkoitus johtaa Asesepäntien kohdalta Veturitielle. Tuusulanväylän kehittämisselvitys välillä Pakilantie/Käskynhaltijantie-Hakamäentie yhdessä Uudenmaan tiepiirin kanssa valmistuu alkuvuonna.

Maunulassa Pakilantien liikenneturvallisuuden parantamista suunnitellaan välillä Pirjontie-Rajametsäntie.

Kuvassa numero 4 tarkoittaa Tuusulanväylän kehittämisselvitystä välillä Pakilantie/Käskynhaltijantie-Hakamäentie ja numero 2 Hakamäentien perusparannustöitä. Numero 10 tarkoittaa Kehä II:n yleissuunnitelmaa.

LISÄTIETOJA
Kaavoituskatsaus 2008 (pdf) 
PLJ 2007 (pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä)
Jokeri II:n linjaus 
Lentokenttämetro 

liikenne.jpg