Päätös keskustan kaavan valituksista siirtyy kesäkuuhun

257

Helsingin hallinto-oikeuden päätös Maunulan keskustan kaavasta tehdyistä valituksista siirtyy kesäkuulle. Suursuon ostoskeskuksen käyttämä asianajotoimisto on täydentänyt 12.5.2008 valitustaan kahdella asiantuntijalausunnolla. Suursuon ostoskeskuksen asianajotoimiston vuosi 4.6.2007 tekemässä valituksessa varattiin mahdollisuus täydentää valitusta myöhemmin.

Suursuon ostoskeskuksen valituksessa vaaditaan suullista käsittelylä asialle: "Asiassa vaaditaan suullista käsittelyä hallinto-oikeudessa. Asiassa tulee kuulla 2-3 Suursuon ostoskeskus Oy:n yrittäjää, 1-2 asuntuntijaa / tutkijaa. Valittaja varaa tilaisuuden täydentää sekä henkilönäyttöä että kirjallista todistelua myös muilta osin."

Kaupunginhallitus esitti lausunnossaan 22.10.2007  Helsingin hallinto-oikeudelle  Pro Maunulan ry:n, Suursuon ostoskeskuksen Oy, AsOy Pakilantie 9:n ja Pakila-Seura ry:n valitusten hylkäämistä aiheettomina ja perusteettomina.

Tämän jälkeen Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä ei ole tapahtunut käytännöllisesti katsoen mitään. Väkisinkin herää kysymys, kuinka pitkiä valitusten täydentämisaikoja Helsingin hallinto-oikeus voi myöntää valittajille. Toinen kiinnostava kysymys on, että pitäisikö Maunulan asukkailla, järjestöillä, kiinteistönomistajilla olla mahdollisuus kommentoida ns. asiantuntijalausuntoja.

Valtuuston 25.4.2007 tekemästä Maunulan keskustan kaavapäätöksestä valittivat AsOy Pakilantie 9, Pakila-Seura/Matti Enroth, Pro Maunula ry ja Suursuon ostoskeskus Oy.

LISÄTIETOJA
Uutinen 5.6.2007: Maunulan keskustan kaavavalitukset 
Uutinen 7.5.2007: Valtuusto hyväksyi Maunulan keskustan kaavan (25.4.2007)
Kaavan käsittelyn aikatauluun vaikuttaneet suojeluesitykset ja valitukset 
Maunulan keskustan kehittämisen vaiheet jana-aikatauluna
Maunulan keskustan suunnittelun eri vaihtoehdot ja historia vuodesta 1999