Maunulan XII kesäseminaari pe 6.6.2008

484

Maunulan XII kesäseminaari järjestetään perjantaina 6.6.2008 klo 8.30-15 Maunulan kirkolla (Metsäpurontie 15). Seminaarin teemana on Älykkäät metropolin solmut – kohti itseohjautuvaa kaupunginosakehitystä. Seminaarissa pohditaan metropoliseudun kehittämisen hallintaa. Seminaarimateriaali löytyy TÄÄLTÄ.

Tilaisuudessa keskustellaan pääkaupunkiseudun kehittymisestä metropoliksi eli monikeskusverkostoksi, jota tehokas julkinen liikenne yhdistää. Seminaarissa pyritään ymmärtämään metropolialueen kehitysprosesseja sekä tunnistamaan keinoja kehittää aluetta yhteisenä kokonaisuutena ja vaikuttaa kasvihuoneilmiöön. Kestävän kehityksen kannalta metropolialuetta uhkaa yhteiskuntarakenteen hajautuminen.

Yhtenä keskeisenä näkulmana kompleksisuuden hallinnan ymmärtämisessä on itseohjautuvien tai itseuudistuvien systeemien teoria. Teorian keskeinen kehittäjä on Niklas Luhmann (1927-1998) (ks. video You Tubessa). Systeemien  itseuudistumisen teoriaa voitaisiin soveltaa seutu-, kaupunki- ja kaupunginosatasolla. Teoria korostaa itseuusiutumisessa kommunikaation ja tiedon laadun merkitystä.

Seminaarin alustajina ovat muun muassa ylitarkastaja Peter Fredriksson (ympäristöministeriö), yliarkkitehti Aila Korpivaara (Ympäristöministeriö), arkkitehti, TkT vs. tutkimuspäällikkö Raine Mäntysalo (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus), arkkitehti Ilona Mansikka (WSP Finland), konsultti,  tutkija Sirkku Wallin (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus)  ja toimitusjohtaja Mikko Virkamäki (Kotialue Oy).

Seminaarissa esitellään myös Maunulan Living Lab-hankkeita eli ALPAKKA-hanketta ja MAP-hanketta.

Kesäseminaarin ohjelma

LISÄTIETOJA
Ympäristöministeriö: metropolipolitiikka 
YTK: Paras-arviointitutkimusohjelma – Yhdyskuntarakenteen toimivuus 
Ehdotus valtion uudesta lähiöohjelmasta 2008-2011
WSP Finland: Greater Helsinki Vision 2050
Alpakka-hanke 
MAP-hanke, MAP II+hanke

Seminaarin paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15
Seminaarin järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi 

Seminaarin on avoin ja maksuton kaikille teemasta kiinnostuneille.

Seminaarin teemaan liittyvä kirjallisuus:

Ahmavaara, Yrjö (1976) Yhteiskuntakybernetiikka, Weilin + Göös, Helsinki

Himanen, Pekka (2007) Suomalainen unelma. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Helsinki

Kanninen, Vesa (toim.) (2005) Neloskierrettä kaupunginosiin – Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä, Helsingin kulttuuriasiainkeskus, Helsinki

Kostiainen, Juha (2007) Kaupunkiseutujen kehitys ja itseuudistuminen – Käsitteellistä perustaa etsimässä. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 16/2007. 

Luhmann, Niklas (1995) Social systems. Stanford University Press, Stanford, CA

Rönkä, K. & Orava, J. & Niitamo V-P. & Mikkelä, K. (2007) Kehitysalustoilla neloskierteeseen. Käyttäjälähtöiset living lab- ja testbed-innovaatioympäristöt. Culminatum Oy ja TEKES

Saarivirta, Tomi (2008) Itseuudistumisen kapasiteetti ja kehitysalustat – Tarkastelussa Forum Virium Helsinki. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 19/2008

Ståhle, Pirjo (1998) Supporting a System’s Capacity for Self-renewal, Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, tutkimusraportti 190, Yliopistopaino, Helsinki

Ståhle , Pirjo & Sotarauta, Markku (2003) Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa,  Tulevaisuusvaliokunta, Teknologian arviointeja 15, Helsinki
  
 Ståhle, Pirjo (2004) Itseuudistumisen dynamiikka — systeemiajattelu kehitysprosessien ymmärtämisen perustana. Teoksessa Näkymätön näkyväksi: Avauksia kehitysprosessien näkymättömän dynamiikan tutkimukseen. Markku Sotarauta ja Kati-Jasmin Kosonen (toim.) Tampere University Press: Tampere