Maunulan koillisosan kehittäminen etenee vauhdilla

247

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii katu- ja puistosuunnitelmia uudelle asuinalueelle Suursuonpuiston laidalle, Maunulan koillisosaan ja Pakilan eteläreunaan. Suunnitelmaan sisältyy uuden alueen asuinkadut ja puistot. Katu- ja puistosuunnitelmien luonnokset olivat esillä 7.–14.5.2008 Maunulan kirjastossa. Suunnitelmat menevät yleisten töiden lautakuntakunnan käsittelyyn elo- syyskuussa.

Suursuonpuistoon rakennetaan leikki- ja pelipaikka ja puiston pääraitti asfaltoidaan. Viljelypalsta-alue puiston eteläosassa uusitaan ja palstoitetaan uudelleen.

Helander-säätiön vanhainkodin eteläpuolelle rakennetaan uusi puisto, Suopellonmäki. Puiston länsiosa säilyy lähes nykyisellään, mutta itäosa joudutaan rakentamaan kokonaan uudelleen puistoon tulevan maakaasuputken ja raitin vuoksi. Nykyisiä puita ei voida säilyttää, mutta maastonmuotoilujen jälkeen puistoon istutetaan uusia puita ja pensaita.

Vanhusten kuntorata jää ennalleen. Nykyinen koirapuisto siirtyy Tuusulanväylän itäpuolelle.

Katujen ja puistojen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2009.

Kaupunginhallitus päätti 14.4.2008, että Suursuonalueen kaavasta jätetään pois valituksen alaiset tontit (34609/5, 16 ja 17). Kaava tulee lainvoimaiseksi toukokuun 2008 aikana.

Kiinteistövirasto aloittaa tonttien luovutuksen todennäköisesti jo syksyllä 2008.

Rakennusvirastolla on jo rahat sekä suunnitelmat Tuusulanväylän meluaidan rakentamiseksi. Meluaidan rakentamisen  kilpailutus tapahtuu syksyn 2008 aikana ja rakentaminen käynnistyy mahdollisesti vuoden 2009 alussa.

suursuo_hkr_puisto.jpg

Kuvassa on uusi Suopellon mäen puisto. Puiston itäpäähän tulee leikkialue ja pallokenttä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot ja palautteet katusuunnitelmista:

Kati Rantanen
projektinjohtaja
puh. (09) 3106 4734

Lisätiedot ja palautteet puistosuunnitelmista:

Jouni Sivonen
projektinjohtaja
puh. (09) 3103 8443

sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi 

LISÄTIETOJA
Alueen kaavoitus