Valtioneuvosto lyhentää kaavavalitusaikoja

293

Valtioneuvosto on 19.6.2008 päättänyt esittää tasavallan presidentille maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen antamista eduskunnalle. Voimaan tultuaan lakimuutos jouduttaa valituksia herättäneiden asemakaavojen toteuttamista. Lakimuutos merkitsee valituskaavojen toteutumisen vauhdittumista noin kymmenellä kuukaudella nykytilanteesta.

Esitetyllä lakimuutoksella halutaan laajentaa valituslupajärjestelmää. Hallinto-oikeuden asemakaavavalituksesta tekemästä päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain silloin, jos saa valitusluvan.

Kaavaa voidaan pääsääntöisesti ryhtyä toteuttamaan heti hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Laajennettu valituslupajärjestelmä koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevia asemakaavoja, joita ei ole muutettu hallinto-oikeudessa.

Esitys perustuu tältä osin hallitusohjelmaan ja hallituksen 14.2.2008 hyväksymään asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan.

LISÄTIETOJA
Ymparistöministeriön uutinen