MAP II käynnistyy syyskuussa

321

Maunulan alueellisen putkiremonttimallin kehittämishanke saa jatkoa. Syyskuussa käynnistyy jatkohanke, jonka työnimi on MAP II+. Hankkeen toteuttaa Kotialue Oy ja siihen on haettu rahoitusta Ympäristöministeriöltä ja yrityksiltä. Hanketta esitellään syyskuun lopulla järjestettävässä aluefoorumissa. Maunulan asunto-osakeyhtiöille on lähetetty jatkohankkeesta kirje.

MAP I hanke toteutettiin viime syksynä ja keväällä. Mukana kehittämisvaiheessa oli Maunulasta mukana yhdeksän asunto-osakeyhtiötä. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa asunto-osakeyhtiöiden asemaa vaativissa korjaushankkeissa kuten putkiremonteissa. MAP I -hanketta rahoittivat Ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki, NCC, Lujatalo Oy, Uudenmaan Mestarirakentajat ja Nordea.

MAP I:ssä kehitettiin alueellinen ryhmäkorjausmalli. Hankkeen tuloksia esiteltiin Ympäristöministeriössä 9.4.2008 järjestetyssä tilaisuudessa sekä Maunulan aluefoorumilla 15.4.2008.

MAP II+ -hankkeessa on tarkoitus pilotoida kehitettyä mallia. MAP II+ -hankkeen tavoitteena on:

1) laatia Maunulan alueellinen ryhmäkorjausohjelma (Maunulan ARKO), jossa
– kartoitetaan taloyhtiöiden tilanne ja tarpeet
– kartoitetaan Maunulan alueen muutos- ja kehittämistarpeet
– tehdään ehdotukset ryhmäkorjaushankkeista

2) käynnistetään 2-3 ryhmäkorjaushanketta (RK-hanke)

3) käynnistetään valtakunnallisen ryhmäkorjaushankkeen suunnittelu.

Maunulan taloyhtiöt saavat kirjeen hankeesta heinäkuun alussa. Tarkoituksena on tehdä taloyhtiöille kysely syys- lokakuussa 2008.

Myös muilla asuinalueilla on herännyt kiinnostus alueellista ryhmäkorjausmallia kohtaan.

LISÄTIETOJA
Uutinen MAP-hankkeen esittelystä aluefoorumilla 15.4.2008 
Ympäristöministeriön tiedote lähiöiden kehittämisestä 

Ks. myös Culminatumin tiedotuslehti Yhdessä huipulle, sivut 4 ja 8 

Asumisen osaamisklusterin sivusto