Koivikkotien rivitalot organisoituivat

331

Maunulan Koivikkotien rivitalot ovat päättäneet perustaa yhteenliittymän edistämään rivitaloyhtiöiden kiinteistönpitoa sekä mahdollistamaan palveluiden tarjontaa jopa taloyhtiöiden yksittäisille kotitalouksille. Perustamiskokous pidettiin 17.6.2008. Paikalla oli henkilöitä seitsemästä rivitaloyhtiöstä.

Rivitalojen yhteistoiminnan perustana on sujuva tiedonvaihto taloyhtiöiden kesken. Välineinä Maunulan kotisivut, Maunulan Sanomat, taloyhtiöverkoston oma intranetti sekä taloyhtiöiden omat sivut. Tavoitteena on parantaa taloyhtiöiden välistä ja taloyhtiöiden sisäistä sekä asukkaiden keskinäistä tiedonkulkua. Taloyhtiöt haluavat myös tiedottaa ulospäin omilla sivuillaan.

Yksittäisinä tavoitteina on tehostaa muun muassa palveluiden hankintaa, joita voidaan edistää
– talojen keskinäisen yhteistoiminnan kautta
– keskittämällä työnantajavelvoitteiden hoitamista
– hankkimalla palveluita alue-, talo- tai asuntokohtaisesti
– keskinäisellä tiedottamisella palveluiden saatavuudesta, laadusta ja hinnasta

Yhteistyöryhmässä ideoitiin palveluiden hankintakohteita, joita voivat olla esimerkiksi siivous, ikkunan pesu, pensasaidan leikkuu, oksasilppurin yhteiskäyttö, lumenajo, päällysteiden hoito ja vartiointi.

Keskenäisellä tiedonvaihdolla pyritään lisäämään rivitaloyhtiöiden kustannustietoisuutta. Tämä tapahtuu seuraamalla energiakulutusta sekä vertailemalla korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on muodostaa yhteinen kiinteistötietokanta, johon kuuluu
– yhteinen perustietokanta kaikista taloista
– sisältönä mm. laajuus, tilavuus, liittymät, rakenteet, järjestelmät ym.
– myös kuntotiedot, korjaushistoriat, kulutustiedot, tilastot jne.