Kirjaston ja työväenopiston suunnittelu

258

Kirjasto ja työväenopisto saivat maaliskuussa 2008 Maunulan keskustan kulttuuritiloja koskevan yhteisen tarveselvityksen valmiiksi. Kirjastolle tulisi tarveselvityksen mukaan Maunulan uuteen keskustaan tilaa 827 huoneisto-m2 ja työväenopistolle 1639 hum2. Rakennuksen bruttoala olisi 2728 m2. Kulttuurirakennuksen suunnittelutyö jatkuu hankesuunnitteluna syksyllä.

Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan Maunulassa käynnistää laajempi keskustelu hankkeen tavoitteesta. Hankesuunnitteluvaihetta seuraa varsinainen arkkitehtisuunnittelu, jonka aikana rakennukselle suunnitellaan fyysinen muoto.

Kuva: Kirjaston ja työväenopiston tilat (violetti tila) sijaitsevat Pakilantien länsipuolella liiketilojen (oranssi tila) vieressä.

Maunulan keskustan kulttuuritilojen yhteinen kustannusarvio olisi 8,5 miljoonaa euroa ja ALV:n kanssa 10,3 miljoonaa euroa. Tarveselvityksessä esitetään, että hankesuunnitelma tehtäisiin 2008, suunnittelu 2009 ja toteutus 2010-2011.

Työväenopiston johtokunta päätti 18.3.2008 hyväksyä tarveselvityksen ja lähettää sen kiinteistöviraston tilakeskukselle edelleen valmisteltavaksi sekä esittää Maunulan uuden keskustan työväenopiston tiloja tilakeskuksen talonrakennushankkeisiin suunnittelukaudelle 2009–2013.

Uuden tilan aiheuttamaa vuokranlisäystä 340 000 euroa vuodessa ja siivouskustannuksia 30 000 euroa vuodessa ei ole mahdollista kattaa työväenopiston nykyisen talousarvioraamin puitteissa. Jotta työväenopiston olisi mahdollista vastaanottaa uudet tilat, tulisi valtuuston lisätä tarvittava osuus työväenopiston käyttötalousarviokehykseen. Uusien tilojen rakentaminen tulisi sovittaa yhteen suunnitellun uuden keskuksen muiden osien toteutusaikataulujen kanssa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti 16.4.2008 hyväksyä omalta osaltaan Maunulan työväenopiston ja kirjaston 12.3.2008 päivätyn ja kirjaston osalta 7.4.2008 tarkennetun tarveselvityksen kirjastotoimen käyttötalous- ja irtaimen omaisuuden kustannusarvion lisäyksin ja lähettää tarveselvityksen edelleen tilakeskukselle hankesuunnitelman käynnistämistä varten ja talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen rahoituksen huomioon ottamiseksi vuoden 2009 talousarvion ja taloussuunnitelmakauden 2009 – 2011 valmistelussa.

LISÄTIETOJA
Kirjaston ja työväenopiston yhteinen tarveselvitys 
Esitys työväenopiston johtokunnalle 18.3.2008  
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan esityslista 16.4.2008
Uutinen vuoden 2008 talousarviosta


MAUNULAN "SIVIKCENTERIN" TILAOHJELMA

Tilan nimi  Pinta-ala  Organisaatio 
1. kerros    
Olohuone 80  k
"Hengailumesta 80 
Satusoppi 20 
Työtila (3 tp) 16  k
Työ/neuvottelutila 16  k
     
Luentotila 200 
Tuolivarasto 20  t
Näyttämön takatila 85  t
Projektorihuone 10  t
     
Taukotila 20  k + t 
Pukuhuone 20  k + t  
WC-tilat, 2 k + t  
Varastokomerot 10  k + t  
Siivouskomero 10  k + t  
Tekninen tila 40  k + t  
Aula ja näyttelytila  105  k + t  
WC-tilat, 6 2 inva  36  k + t  
Vahtimestari/asiakaspalvelu  17  k + t  
Vaatetila  k + t  
1. kerros yhteensä  1251    
     
2. KERROS     
Opettajainhuone, tuntiopettajat  20 
Kokoustila  20 t
Opettajain ja mikrotuen työtilat  75 
WC-tilat 
Luokka  50  liiketila 
Toimisto, asiakaspalvelu  42  liiketila  
WC-tila, 2  liiketila  
Kulkutilat 88   
2. kerros yhteensä  307   
     
3. KERROS    
Viestintäluokka + varasto 100 
Kuvastudio 50 
Avoin oppimisympäristö, tietotekniikka  70 
Monitoimiluokka/märkätila + varasto  115 
Musiikkiluokka + varasto  40 
Luokat (2 kpl, a 60 m2)  120 
Varastotila  30 
Monistushuone + av-välinevarasto  15 
WC-tilat 
Asiakaspalvelu, toimisto  40 
     
IV-konehuone  100   
Kulkutilat  159   
3. kerros yhteensä  957   

MUUTA KIRJASTOISTA
Vertaa Maunulan kirjastoa keskustakirjaston ideoihin