Pro Maunula valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

214

Pro Maunula ry valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 19.6.2008 hylätä Maunulan keskustan kaavasta tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Helsingin kaupunginhallitukseltä lausunnon Pro Maunulan valituksesta.

Helsingin kaupunginhallituksella on 30 vuorokautta aikaa lausuntonsa.

Helsingin hallinto-oikeus tyrmäsi 19.6.2008 antamassaan päätöksessä Suursuon ostoskeskuksen, Pro Maunulan , Pakila-Seuran ja AsOy Pakilantie 9:n valitukset Maunulan keskustan kaavasta.

Valtuusto hyväksyi Maunulan keskustan kaavan yksimielisesti 25.4.2007. Kaavan hyväksymistä tuki 42 maunulalaista yhteisöä eli yhdistystä tai taloyhtiötä valtuuston jäsenille lähetetyllä kirjeellä.

LISÄTIETOJA
Uutinen 24.6.2008 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 

Uutinen 5.6.2007: Maunulan keskustan kaavavalitukset 
Uutinen 7.5.2007: Valtuusto hyväksyi Maunulan keskustan kaavan (25.4.2007)
Kaavan käsittelyn aikatauluun vaikuttaneet suojeluesitykset ja valitukset 
Maunulan keskustan kehittämisen vaiheet jana-aikatauluna
Maunulan keskustan suunnittelun eri vaihtoehdot ja historia vuodesta 1999