Koivikkotien rivitalot näyttävät mallia

261

Koivikkotien rivitalot tiivistävät yhteistyötä. Kahdeksan taloyhtiön edustajat kokoontuivat 11.8.2008 suunnittelemaan ja organisoimaan tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

Taloyhtiöt päättivät perustaa Maunulan sivuille oman osionsa. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia avata oma extranetti taloyhtöiden osakkaiden väliselle tiedonvaihdolle.

Taloyhtiöverkosto tuottaa tietoa käytetyistä palveluista ja remonteista, vertailee kustannuksia ja laatua sekä mahdollistaa yhteishankintojen teon.

Koivikkotien rivitalojen yhteistoiminnan perustana on sujuva tiedonvaihto taloyhtiöiden kesken. Välineinä ovat Maunulan kotisivut, Maunulan Sanomat, taloyhtiöverkoston oma ekstranetti. Tavoitteena on parantaa taloyhtiöiden välistä ja taloyhtiöiden sisäistä sekä asukkaiden keskinäistä tiedonkulkua.

Koivikkotien rivitalojen yhteistyöryhmän perustamiskokous pidettiin 17.6.2008. Paikalla oli henkilöitä seitsemästä rivitaloyhtiöstä. Seuraavan kerran yhteistyöryhmä kokoontuu suunnittelemaan toimintatapoja 25.8.2008 klo 18.

Ryhmän yhteyshenkilö on Matti Pöyry
puh. 040-501 8108.
Sähköposti: etunimi.sukunimi ( ) ppky.fi

LISÄTIETOJA
Uutinen 30.7.2008 
Sivusto: Koivikkotien rivitalot