Vastaa HKR:n Maunulan katu- ja puistokyselyyn!

223

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto käynnistää Maunulan aluesuunnitelman laadinnan. Suunnitelmassa määritellään asemakaavoitettujen viher- ja katualueiden hoitoa, kunnostusta ja käyttöä koskevat tavoitteet. Suunnittelu alkaa kyselyllä 1.-29. syyskuuta 2008. 

Suunnittelun tueksi kyselyllä kerätään asukkaiden näkemyksiä alueen vahvuuksista ja puutteista. Kysely lähetetään 1000 henkilölle satunnaisotantana. Lisäksi siihen voi vastata internetissä HKR:n sivuilla. Käyttäjäkysely on osa suunnittelun lähtöaineiston tuottamista. Varsinainen aluesuunnitelman laadinta alkaa vuoden 2009 keväällä.

Aluesuunnitelmassa esitetään katujen ja viheralueiden osalta
– kunto- ja tarvekartoitukset
– toimivuuden, palveluiden ja laadun nykytilan analyysit
– rakentamis- ja kunnostuskohteet ja niiden kiireellisyys
– metsä- ja niittyalueiden luonnonhoidon tavoitteet
– tarvittavat aluekohtaiset kehittämisohjeet

Käyttäjäkyselyn tuloksiin voi tutustua keväällä 2009 rakennusviraston verkkosivuilla.

Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se esitellään Maunulan asukkaille sekä siitä voi käydä keskustelua ja antaa palautetta. Tavoitteena on, että yleisten töiden lautakunta hyväksyy valmiin aluesuunnitelman vuoden 2009 loppuun mennessä.

LISÄTIETOJA:
aluesuunnittelija Tomas Palmgren, puh. (09) 310 38586
suunnitteluinsinööri Marko Jylhänlehto, puh. (09) 310 38237
metsäsuunnittelija Tiina Saukkonen, puh. (09) 310 38508

Vastaa HKR:n kyselyyn TÄSTÄ!

LISÄTIETOJA
HKR:n uutinen