Suursuolle tulossa Helsinki-pientaloja

377

Maunulan koillisosan ja Pakilan eteläreunan asemakaava-alueen kortteleiden tontit on osoitettu pääosin tiiviille täydentävälle pientalorakentamiselle ja tavoitteena on lisäksi kehittää Suursuon viheraluetta pohjoisen suurpiirin kaupunkirakenteen sisällä olevana viheralueena. Helsingin kaupunki omistaa alueen uudet tontit ja puistot.  Alueen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2009 aikana. 

Rakentamistapaohjeessa kaksi pientalokorttelia kahta tonttia lukuun ottamatta on osoitettu Helsinki-pientaloille.  Ehto tulee myös sisältymään tonttien luovutusehtoihin.

Maunulan koillisosan ja Pakilan eteläreunan asemakaava nro 11570 on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.5.2008 kolmea tonttia ja pientä puistoaluetta lukuun ottamatta, jotka eivät kuulu rakentamistapaohjeen piiriin.

Asemakaava-alueen kortteleiden tontit on osoitettu pääosin tiiviille täydentävälle pientalorakentamiselle ja tavoitteena on lisäksi kehittää Suursuon viheraluetta pohjoisen suurpiirin kaupunkirakenteen sisällä olevana viheralueena. Helsingin kaupunki omistaa alueen uudet tontit ja puistot.

Alueen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2009 aikana. Kiinteistöviraston mukaan tonttien luovutus käynnistysi mahdollisesti jo marraskuussa. Tuusulantien meluaita rakennetaan myös vuoden 2009 aikana. Maakaasuputken siirto voi viivästyttää pohjarakennustöitä niillä alueilla, joita pitkin putki kulkee. Kahdella suuremmalla tonttialueella on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu.

Rakentamistapaohjeen noudattamista tullaan edellyttämään tontinluovutusehdoissa. Rakentamistapaohjeessa kaksi pientalokorttelia kahta tonttia lukuun ottamatta on osoitettu Helsinki-pientaloille. Tähän liittyvä ehto tulee myös sisältymään näiden tonttien tontinluovutusehtoihin.

LISÄTIETOJA
Suursuon rakentamistapaohje 
Rakennusvalvontaviraston uutinen 15.8.2008 Helsinki-pientalosta 
Rakennusvalvontaviraston hyödyllisiä linkkejä pientalon rakentajalle 
AFKS – Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy: Helsinki-pientalo

suursuo_pientalot.jpg