Keski-Pasila rakentamiskäyttöön

324

Valtioneuvosto hyväksyi 28.8.2008 Helsingin Pasilassa sijaitsevan noin 13,6 hehtaarin suuruisen alueen siirron Ratahallintokeskukselta Senaatti-kiinteistöille rakentamiskäyttöä varten. Keski-Pasilan rakentaminen vaikuttaa merkittävästi Maunulan tulevaisuuteen. Helsingin seudun keskipiste siirtyy kohti Maunulaa ja samalla Maunulan merkitys solmukohtana Keski-Pasilan ja lentoaseman välissä kasvaa.

Pasilassa alueita vapautuu jatkossakin valtion tarpeista mm. Vuosaaren sataman valmistumisen tuloksena. Sataman valmistumisen seurauksena vapautuvat alueet Keski-Pasilassa ohjataan asuntojen ja keskustatoimintojen rakentamiseen kaupungin ja valtion yhdessä laatiman osayleiskaavan mukaisesti.

Rautateiden toiminnoissa suunniteltujen muutosten seurauksena Keski-Pasilassa vapautuu noin 18,3 hehtaarin suuruiset alueet muille toiminnoille. Suomen valtio omistaa alueista noin 84 prosenttia ja Helsingin kaupunki noin 16 prosenttia.

Keski-Pasilan toteutus merkitsee Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kannalta uuden, identiteetiltään voimakkaan keskusta-alueen syntymistä, jossa varaudutaan asuntojen ja toimitilojen tarpeen sekä liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen kasvuun.

Rakentamisessa on tavoitteena rautatieympäristöön kytkeytyvä tiivis ja eheä kaupunkiympäristökokonaisuus. Keski-Pasila on myös osa tiivistyvää kaupunkirakennetta, joka liittyy Pasilan konepaja-alueen sekä Pohjois-Pasilan rakentamiseen.

Keski-Pasila lukuina:
– rakentamisvuodet 2010 – 2040
– pinta-ala 59 ha
– asuntoja 80 000 –120 000 k-m2
– toimitiloja 285 000 –360 000 k-m2
– asukkaita 2 000 – 3 000
– työpaikkoja 10 000 –15 000

LISÄTIETOJA
Valtioneuvoston tiedote 28.8.2008  
Kaupunkisuunnitteluvirasto esite Keski-Pasilasta   
Uutinen 17.5.2008: Maunulasta tulossa raideliikenteen risteysasema?