Lautakunta myönsi luvan rakennustöiden aloittamiseen

252

Rakennuslautakunta myönsi 2.9.2008 luvan paviljonkipäiväkodin rakennustöiden aloittamiseen Haavikkotie 5:ssä eli Maunulan suomenkielisen ala-asteen 1-2 luokkalaisten pihalla. Väliaikainen paviljonkipäiväkoti tarjoaa tilat ruotsinkieliselle päiväkoti Stigenille, joka on evakossa Oulunkylässä.

Rakennuslautakunnan esityslistateksti:

Hakija
Kiinteistövirasto
____________________________________________________
Rakennuspaikka kaupunginosa kortteli tontti
28 Oulunkylä 28274 2
Haavikkotie 5
_____________________________________________
Esittelijä

ERILLINEN ALOITTAMISOIKEUS
Rakennuslautakunta on 5.8.2008 myöntänyt rakennusluvan
tunnus 28-2050-08-A tilapäiselle tilaelementeistä koottavalle
päiväkotirakennukselle.

Nyt kiinteistövirasto anoo rakennustöiden aloittamisoikeutta
ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Perusteluinaan kiinteistövirasto esittää alueen
päivähoitopaikkojen puutetta ja siten rakennustyön
mahdollisimman pikaista valmistumista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaan rakennusluvan
myöntävällä viranomaisella on rakennuttajan
tai toimenpiteen suorittajan pyynnöstä oikeus
antaa lupa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen
ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut
lainvoiman, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden
niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten
korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai
luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Valitusviranomainen
voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kaupungin ollessa hakijana vakuutta ei tarvitse asettaa.

Naapuri on valittanut rakennuslupapäätöksestä.
____________________________________________________
PÄÄTÖSEHDOTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n nojalla annetaan lupa rakennustyön
suorittamiseen loppuun saakka ennen luvan lainvoimaisuutta.
Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
____________________________________________________
Liitteet Sijaintikartta
____________________________________________________
Päätöksen antaminen

Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen 05.09.2008,
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
____________________________________________________

PIKAYHTEENVETO PÄÄTÖKSESTÄ

6 330 § 28-10-08-VAK

  Kiinteistövirasto
  28/28274/2, Haavikkotie 5
  Erillinen aloittamisoikeus   Ehdotuksen mukaisesti

LISÄTIETOJA
Rakennuslautakunnan esityslista 2.9.2008
Uutinen 5.8.2008: Mistä paikka päiväkodille?