Pyöreän pöydän tapaaminen päiväkodin sijoittamisesta

330

Maunula-Seura on kutsunut ruotsinkielisen päiväkodin sijoittamisasian eri osapuolet koolle perjantaiksi 5.9.2008 Maunulan ala-asteelle. Kokoukseen on kutsuttu edustajat ala-asteelta, oppilaiden vanhemmista, opetusvirastosta, sosiaalivirastosta, tilakeskuksesta ja kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Tilaisuuden tavoitteena on selvittää päiväkotiprosessin tilanne, päiväkodin sijoittumisvaatimukset, vaihtoehdot, eri vaihtoehtojen sopivuus sekä toiminnan aikataulu.

Maunula-Seurasta paikalla on suunnittelutilaisuuden vetäjä sekä avustava henkilö. Tilaisuuden järjestämisestä sovittiin maanantaina 1.9.2008.

Kokouksen ongelmaksi voi muodostua se, että kaikista virastoista ei saada henkilöä paikalle. Tällöin kaikki tieto ei ole käytettävissä ja osapuolet eivät sitoudu prosessiin. Kiinteistöviraston tilakeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja koulun edustajat ovat ilmoittaneet varmasti tulevansa paikalle. Opetusviraston edustaja ei ole vahvistanut osallistumistaan.

Ylen Aikainen haastatteli aiheesta Maunulan ala-asteen opettajia, vanhempia sekä Maunula-Seuran sihteeriä keskiviikkona 3.9.2008 klo 8.40.

LISÄTIETOJA
Uutinen 5.8.2008: Mistä päiväkodille paikka?  
Uutinen 2.9.2008: Lautakunta myönsi luvan rakennustöiden aloittamiseen  
Ylen Aikaisen radiolähetys 3.9.2008 klo 8.40