Kehä I:n sisääntulotiet hidastuneet eniten

409

Pääkaupunkiseudun aamu- ja iltaruuhkat koettelevat eniten Kehä I:llä matkustavia. Vuoteen 2005 verrattuna ruuhka-aikojen liikenne on hidastunut etenkin Kehä I:n sisääntuloteillä. Päiväliikenne sujuu sen sijaan aiempaa jouhevammin. Pääasiallinen syy matkanopeuksien hidastumiseen on seudun liikenteen kasvu. Myös Hakamäentien ja Erottajan tietyöt ovat tukkineet liikennettä vuonna 2007.

Kehä I:llä kulkee Pirkkolan kohdalla 108000 autoa vuorokaudessa. Pakilantiellä liikennemäärä on Tuusulantien ja Kehä I:n välillä 10400 autoa/vrk ja Käskynhaltijantiellä Tuusulantien toisella puolella 12100 autoa/vrk. Tuusulantiellä kulkee Maunulan kohdalla 47000 autoa/vrk ja Hämeenlinnantiellä myös noin 47000 autoa/vrk.

Ruuhkatuntien liikenne on hidastunut myös Kehä III:n molemmin puolin, mutta ei yhtä paljon kuin ykköskehällä. Hitaimpia keskimatkanopeudet ovat kantakaupungin alueella, joskin tilanne on hitusen parantunut vuodesta 2005, jolloin tietöitä tehtiin muun muassa Eteläesplanadilla.

Kehä I:n molemmin puolin ulottuvalla vyöhykkeellä keskimatkanopeudet olivat aamuruuhkassa 36 km/h ja iltaruuhkassa 41 km/h. Päiväliikenteessä yllettiin 59 km/h keskimatkanopeuteen.

Henkilöautoliikenteen matkanopeuksia on mitattu joka toinen vuosi syyskuussa. Mittausalue laajentui vuonna 2007 pohjoissuunnassa. Matka-aikatietojen avulla on mahdollista seurata liikennetiheyden muutoksia pitkällä aikavälillä ja arvioida liikenneväylien parantamistarpeita ja kiireellisyyttä.

LISÄTIETOJA
YTV:n raportti: Matkanopeudet pääkaupunkiseudulla 2007