Päiväkotilaisuus selvensi näkemyksiä

212

Päiväkoti Stigenin tila-asiassa pidettiin perjantaina 5.9. osapuolten yhteinen Maunula-Seuran koolle kutsuma työpaja ala-asteella. Paikalla olivat rehtorit sekä suomenkieliseltä että ruotsinkieliseltä puolelta, koulun henkilökunnan edustaja, vanhempien edustaja, sosiaalivirasto edustaja ja Päiväkoti Stigen johtaja sekä edustajat tilakeskuksesta ja kaupunkisuunnitteluvirastosta. Työpajan vetäjinä oli kaksi henkilöä Maunula-Seurasta.

Tilaisuudessa todettiin prosessin tilanne eli päiväkodin tilatarve ja aikataulu lasten sijoittamiseen, tehdyt sopimukset ja päätökset, vireillä olevat valitukset sekä koulun pihasuunnittelun tilanne. Lisäksi käytiin lävitse tutkitut vaihtoehdot eli olemasssa olevat mahdolliset tilat ja tontit sekä vaihtoehtojen kelpoisuus.

Tarkastelussa jäljelle jääneitä vaihtoehtoja olivat ala-asteen piha ja Koivikkotie 18:n Y-tontti. Lopullisen paikan valintaan vaikuttavat kustannukset, aikataulutekijät ja paikkoihin liittyvät laatutekijät. Keskustelussa nousi esille uusia ideoita ja näkökulmia, jotka vaikuttavat vaihtoehtojen hyväksyttävyyteen.

Seuraava tapaaminen osapuolten kesken pidetään kahden viikon kuluttua, jolloin paikalla on myös opetusviraston edustaja. Tällöin on tarkoitus kuulla opetusviraston edustajalta pihasuunnittelun sisällöstä ja pihasuunnitteluprosessista.

LISÄTIETOJA
Uutinen 3.9.2008: Pyöreän pöydän tilaisuus päiväkodin sijoittamisesta 
Uutinen 2.9.2008: Lautakunta myönsi luvan rakennustöiden aloittamiseen  
Uutinen 5.8.2008: Mistä päiväkodille paikka?   
Uutinen 16.6.2008: Maunulan ala-asteen pihalle tulee parakkipäiväkoti   
Ylen Aikaisen radiolähetys 3.9.2008 klo 8.40