HKL uudistaa palvelulinjoja P8 ja P17

296

HKL uudistaa vuoden 2009 alusta palvelulinjoja. Asiasta järjestettiin asukastilaisuus 16.9.  Maunulan kirkolla. Uudistuksessa P8 reittiä selkeytetään ja vuoroja lisätään. P17 muuttuu kutsuohjatuksi linjaksi. Vanhaa kalustoa on tarkoitus myös uudistaa.

Kaikille matkustajille avoimet palvelulinjat ovat HKL:n ja sosiaaliviraston yhteinen projekti, jolla tarjotaan myös liikuntarajoitteisille mahdollisuus pysyä joukkoliikenteen käyttäjänä mahdollisimman pitkään. Palvelulinjoilla käytettävä kalusto on tyypillisesti matalalattiaista ja esteetöntä.

Pikkubusseilla liikennöidyt palvelulinjat uudistuvat vuoden 2009 alusta. Uudistukset koskisivat alueen palvelulinjoja P8 ja P17.

Nykyinen bussilinja P8 muuttuisi numeroksi P61 (Saunabaari – Suursuon sairaala – Patola – Kustaankartano – Oulunkylän tori – Malmin sairaala) ja sillä olisi yhdeksän lähtöä päivässä tunnin välein. Matka Saunabaarilta Malmi sairaalaan kestäisi noin 39 minuuttia. Linja kulkisi edelleen Töyrytien kautta. Linja P61 numero muuttuisi matkan aikana linjaksi P72 ja jatkaisi se Malmin asemalta Malmin sairaalan kautta Savelaan.

Palvelulinjalla 17 (Pakila – Oulunkylä) on vähiten matkustajia ja se on yksikkökustannuksiltaan kallein.

P17 linjaa muuttuisi joustavaksi tilattavaksi kutsulinjaksi (P60), jota liikennöidään klo 7-18. Bussi tilataan pysäkille vähintään tuntia ennen. Bussin tulosta voi saada etukäteen viestin kännykkään.

Uudistuksella tavoitellaan lisää matkustajia palvelutason paranemisen kautta. Uudistettujen linjojen reitit ja aikataulut löytyvät aikataulukirjan lisäksi entistä tarkempina Reittioppaasta. 

Palvelulinjoille tehdään jatkossa pysäkkikohtaiset aikataulut. Muutamilla linjoilla aloitetaan myös lauantailiikenne.

Linjastouudistus on suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Kaikilla nykyisillä linjoilla tehtiin käyttäjähavainnointeja, jotka aloitettiin syksyllä 2007 ja saatiin päätökseen keväällä 2008. Matkustajien ja kuljettajien lisäksi suunnittelussa on haastateltu kotihoidon työntekijöitä, ja muiden asiakasryhmien kanssa työskenteleviä.

Uudistuksella nykyisten Helsingin 22 palvelulinjan reitit selkiytetään ja samalla tavoitellaan lisää matkustajia palvelutason paranemisen kautta. Uudistetuista palvelulinjoista tehdään oma infomateriaali.

LISÄTIETOJA
HKL:n tiedote asiasta 

Uudistuksesta on jaossa materiaalia Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 19-21)