Maunulan putkikorjaushankkeen toinen vaihe alkaa

332

MAP II -hanke käynnistyy avoimella tilaisuudella maanantaina 22.9.2008 klo 18 Maunulan yhteiskoululla (Kuusikkotie 3). Ympäristöministeriön uusi kansliapäällikkö Hannele Pokka esittelee tilaisuudessa, mitä vaatimuksia ilmastonmuutos asettaa taloyhtiöille.

Projektissa ovat mukana Ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki, Culminatum Oy, Lujatalo Oy, NCC Rakennus Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, Uponor Suomi Oy, Eerola Yhtiöt Oy, Vahanen yhtiöt, Bauer Watertechnology Oy, Fenestra Oy, Elisa Oyj ja Helsingin Energia.

Käynnistyvässä hankkeessa sovelletaan MAP I -hankkeessa kehitettyä toimintamallia käytännössä. Maunulan lisäksi vastaavanlaisia hankkeita käynnistyy 3 – 6 kaupunginosassa.

Maunulassa laaditaan ensin alueellinen ryhmäkorjausohjelma (ARKO), jonka tekeminen käynnistyy kyselyllä. Maunulan ARKO:n laadinta käynnistetään selvittämällä kaikkien taloyhtiöiden korjaustilanne sekä avainhenkilöiden näkemykset RK – malliin osallistumisesta. Tätä koskeva kysely on lähetetty taloyhtiöille. Taloyhtiöitä on pyydetty vastaamaan kyselyyn 3.11.2008 mennessä.

MAP I – projektin loppuraportti "Esiselvitys Maunulan putkikorjausten alueellisesta ryhmäkorjausmallista” löytyy ympäristöministeriön sivuilta www.ymparisto.fi

Esiselvityksen johtopäätös oli, että taloyhtiöiden yhteistoiminnalla putkikorjausten toteuttamisessa voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä verrattuna perinteiseen taloyhtiökohtaiseen toimintamalliin.

Taloyhtiöiden yhteistoiminta vahvistaa niiden asemaa tilaajana. Isompi kokonaishanke kiinnostaa hyviä palveluntuottajia enemmän, mikä johtaa parempiin tarjouksiin, huolellisempaan työhön ja jopa parempaan kokonaistaloudelliseen tulokseen. Koska kussakin hankkeessa on useita taloyhtiöitä, voivat ne panostaa riittävästi korjaushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

MAP II.n käynnistystilaisuus
Aika: 22.9.2008 kello 18.00
Paikka: Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3.

LISÄTIETOJA
MAP I:n loppuraportti 
Uutinen 19.4.2008: Alueellista putkiremonttimallia pilotoidaan Maunulassa?