Tunnelin ajoluiska Pekansuolle

381

Pekansuon entisen hyppyrinmäen kohdalle Koivikkotien hiekkakentän taakse on tulossa huoltotunnelin suuaukko. Huoltotunnelia tarvitaan Konala–Pasila viemäritunnelin korjaamiseen. Konala–Pasila -viemäritunneli on läntisen Helsingin viemäröinnin kannalta keskeinen. Viemäritunneli joudutaan korjaamaan, koska sen katosta on pudonnut suuria lohkareita.

Tunnelin kautta johdetaan noin 90 000 asukkaan ja noin 60 000 työssäkävijän jätevedet Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Tunneli on rakennettu 1970-luvun alussa.

Helsingin Veden omistuksessa olevassa viemäritunnelissa havaittiin loppuvuodesta 2007 sortuma. Tunnelin katosta ja seinästä on pudonnut useita isoja lohkareita, jotka osittain estävät viemäriveden virtausta.

Pudonneet lohkareet ovat muuttaneet tunnelin katon profiilia siten, että lisäsortumat ovat mahdollisia. Viemäritunnelille ei ole korvaavaa yhteyttä. Mikäli mahdolliset lisäsortumat estävät viemäriveden virtauksen kokonaan, joudutaan puhdistamattomat jätevedet johtamaan korjaustyön ajan ylivuotojärjestelmien kautta Isoon Huopalahteen ja Laajalahteen.

Koska sortuma-alueen lohkareet ovat suuria, ei niitä voida poistaa tunnelista kokonaisina. Kivien rikkominen hydraulisella kivenhalkaisulaitteella tai esim. ”etanadynaniittia” hyväksikäyttäen on mahdollista, mutta jo työstä aiheutuva tärinä voi irrottaa katossa olevia lohkareita ja saattaa työntekijät vaaraan. Tehdyissä katselmuksissa on lisäksi todettu, että tunneli on sortumakohdan läheisyydessä huonokuntoinen.Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että tunneliosuus kunnostetaan sortumakohtaa laajemmalta osuudelta.

Viemäritunnelin sortuma-aluetta lähinnä sijaitseva ajotunneli on 3 kilometrin
päässä Itä-Pasilassa messukeskuksen läheisyydessä. Pitkä ajoyhteys vaikeuttaa
oleellisesti korjaustyön toteutusta, sillä viemäritunnelin tulee olla käytössä koko
korjaustyön ajan. Lisäksi työturvallisuuden varmistaminen edellyttää työmaan läheisyydessä olevaa poistumistietä ja kulkuyhteyttä. Tulevaisuudessa myös tunnelin asianmukainen kunnossapito edellyttää uuden ajotunnelin rakentamista.

Rakentamisen alkoi syyskuun alussa 2008 ja sen on arvioitu kestävän toukokuun 2009 loppuun saakka. Työmaaparakit on pystytetty Koivikkotien viereiselle kentälle. Syksyllä räjäytetään kaksi kertaa päivässä ja 10-15 kuorma-autoa kuljettaa louhetta pois päivittäin. Naapurustolle aiheutuvat häiriöt vähenevät kevätpuolella.

Lähteet: Helsingin Vesi ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy
 tunneli_kartta_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tunneli_kuva.jpg