Päiväkoti Stigenin sijaintipaikan suunnittelu jatkuu

311

Maunula-Seura on kutsunut koulun, päiväkodin, vanhempien ja kaupungin virastojen edustajat maanantaiksi 22.9. tapaamiseen, josta sovittiin ensimmäisessä, 5.9. pidetyssä "pyöreän pöydän" tilaisuudessa.

Sosiaalivirasto pyysi alkuvuodesta kiinteistöviraston tilakeskusta järjestämään Maunulasta kahdelle ruotsinkieliselle päiväkotiryhmälle tilat, jotka tarvitaan jo tänä syksynä. Nyt ruotsinkielinen päiväkoti Stigen toimii poikkeusluvalla epätarkoituksenmukaisissa ja ahtaissa tiloissa Oulunkylässä.

Tilakeskus, sosiaalivirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto tutkivat keväällä paikan päällä kaikki väliaikaispäiväkodin sijoitusvaihtoehdot ja päiväkodiksi sopivat tyhjät tilat Maunulassa. Leikkipuisto- ja puistoalueilla ongelmana olisi ollut talotekniikan ja huoltoajon järjestämisen kalleus. Kaavoittaja ehdotti Koivikkotie 18 tyhjää Y-tonttia, mutta pohjatöiden hinta muodostui esteeksi. Suojelukaavaluonnoksessa tontti on merkitty rivitalolle.

Koska tilantarve on kiireellinen, tilakeskus haki rakennuslupaa väliaikaisen päiväkodin sijoittamiseksi Maunulan koulun pihalle. Suunniteltu väliaikaisrakennus olisi 32–42 lapsen hoitopaikka. Se olisi ruotsinkielisen päiväkodin käytössä viisi vuotta, jona aikana päiväkodille järjestetään pysyvä paikka Maunulasta.

Tilakeskuksen tiedotteen mukaan tontin lounaisnurkkaan suunniteltu rakennus veisi noin 1 000 m2 koulun tontista, joka kokonaisuudessaan, rakennusten ala pois lukien, on lähes 14 000 m2. Päiväkotiin liittyvää huoltoajoa on noin kolme kertaa viikossa, ja se ajettaisiin samaa reittiä kuin vieressä olevan koulun huoltoajo nyt. Maunulan alakoulun 1. ja 2. luokkalaisten pihalle on suunniteltu jäävän 2 000 m2 leikkialuetta.

Kaavoittaja ehdotti edellisessä tapaamisessa, että koulun pihaa laajennettaisiin ottamalla mukaan pala puistoa koulutontin lounaisreunasta alakoululaisten pihan parantamiseksi. Panostamalla suunnitteluun saataisiin päiväkodin sijoittamisen jälkeen jäävästä pihasta, tontin lounaisosasta sekä siihen mahdollisesti liitettävästä puistosta kokonaisuus, jossa on mahdollisuus leikkiin ja oleskeluun. Maanantain tapaamisessa tutkitaan tilannetta yhdessä.

Lisätiedot:
Kalevi Hinkkanen  
projektinjohtaja   
(09) 310 43867   
Kiinteistövirasto, tilakeskus